Open/Close Menu Élő beszélgetések az egyén és a világ nagy kérdéseiről, a párkapcsolat, vallás, hivatás, válság, gyász, lelki és szellemi utak tükrében.

Szemlélődés a Mihály-időszak evangéliumrészletéhez Jelenések könyve 12, 1-17 Mihály-időszak harmadik vasárnap, 2010. október 17., 2010. október 28. “Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy vörös…

Szemlélődés a Mihály-időszak evangéliumrészletéhez A királyi vőlegény menyegzője Mihály-időszak második vasárnap, 2010. október 10. Máté 22, 1-14 Jézus ismét példabeszédben szólt hozzájuk: „A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki menyegzőt rendezett a fiának.” Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. Azok nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: „Mondjátok meg a meghívottaknak, hogy…

Gwendolyn Fischer prédikációja Gödöllőn, 2010. február 28-án Krisztus megdicsőülése Máté 17. 1-9. “Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme, megjelent előttük Mózes és Illés, és…

Szemlélődés február második trinitáris hetének evangéliumrészletéhez 2010. február 12-én A magvető példázata 2010. február 12., Február második trinitáris hete Lukács 8. 4-18. “Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban: „Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az…

Szemlélődés február első hetének trinitáris időszaki evangéliumrészletéhez 2010. február 7-én A szőlőmunkások 2010. február 7., Február első trinitáris hete Máté 20. 1-16. “Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe.  Amikor kiment kilenc óra tájban, látta, hogy…

Walther Giezendanner prédikációja 2010. január 17-én Óbudán Epifánia, a tizenkét éves Jézus a templomban Lukács 2. 42-52 “Amikor tizenkét éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az útitársaik körében…

Gwendolyn Fischer prédikációja 2009. november 14-én, Gödöllőn Jelenések könyve 1. 8-18. “Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható. Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és…

Szemlélődés a Mihály-időszak evanéliumrészleteihez 2009. októberében Pál levele az Efézusbeliekhez 6: 10-19. Mihály-időszak 2009. október 2. hete 2009. október Mihály-időszak második hete “Amire végül jutunk, az pedig ez: ragadjátok meg az erőt, amely felétek áramlik Krisztus megtapasztalásából a lélekben, és tiszta szellemi ereje erőteljes uralkodásából. Öltsétek magatokra Isten erejét, ahogy az ember teljes páncélzatát ölti…

Szemlélődés a Mihály-időszak első hetének evangéliumrészleteihez A királyi vőlegény mennyegzője Máté 22: 1-14 Mihály-időszak, 2009. szeptember 29. 2009. október, Mihály-időszak első hete Máté 22: 1-14 Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk: “Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok…

2009. szeptember 27., Trinitáris időszak 10. hete Szemlélődés az augusztus-szeptemberi evangéliumrészletéről A naini ifjú feltámasztása Lukács 7. 11-17. “Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta,…

Page 3 of 4 1 2 3 4

© 2019 A Keresztény Közösség Egyház