Open/Close Menu Élő beszélgetések az egyén és a világ nagy kérdéseiről, a párkapcsolat, vallás, hivatás, válság, gyász, lelki és szellemi utak tükrében.

Isten Fiai a mennyei magasságokban aggódtak és bánkódtak az elsötétült földi világban élő, bukott Ember állapota miatt. Legifjabb teremtményük, akinek lényébe beleárasztották a világerőket, már nem tükrözte tisztán az isteni képet. Az Emberből a mennyei Atya elveszett fia lett. A Föld fokozatosan a halál hideg szorításába került, és a gonosz ellenerők szakadatlan szembenállása egyre csak…

Amikor nem tudunk kellően ráhangolódni a meditációra, érdemes a halottakhoz fordulnunk. ALBERT STEFFEN Ahogyan a fenti idézet is utal rá, az elhunytakhoz történő meditatív kapcsolódás nemcsak magukhoz a lelkekhez, hanem gyakran az igazi meditációhoz is elvezet. Ily módon a kapcsolatból adódó, teljesen elemi, alapvető érzéseken keresztül elérhetővé válik a meditáció világa. Valójában ezek az érzések…

Ez az ünnep a húsvéti ünnepkör része. A feltámadással kezdődő időszak negyvenedik napján van. Ideje a húsvét dátumával együtt változik, de a mennybemenetel napja mindig csütörtökre esik. Tíz nappal utána jön pünkösd, mellyel lezárul a mennybemenetel rövid időszaka. Kevés ünnep van, amely ekkora nehézséget okoz a mai embernek, mint ez, aminek az lehet a magyarázata,…

Kedves Szülőtársak! A pünkösdi hétvégét kétszáz 14-18(-20) éves fiatal között töltöttem, szeretném megosztani veletek ezt az élményemet. A fiatalok túlnyomórészt Waldorf iskolások, a legtöbben németek, valamint osztrákok, csehek, grúzok és magyarok a Keresztény Közösség nemzetközi ifjúsági találkozóján vettek részt – volt szerencsém a magyar csoportot kísérni és tolmácsolni. Lenyűgöző volt látni és megélni, ahogyan ezek…

Vártam a nyári családi tábort. Szertartások. Szabad beszélgetések a közösség tagjaival. Tematikus beszélgetések Imrével – csupa örömteli tevékenység! Ezen kívül boldogan fogadok minden olyan lehetőséget, ahol emberekkel lehetek együtt, ott vannak a gyerekeim (vagy egy részük), de mégsem kizárólag róluk szól a napom. Csak a kiskamasszal és a két kicsivel jelentkeztem, Theo (a férjem) a…

(részlet Az Evangélium – Elmélkedések az Újszövetségről című könyvből) Igaz, hogy Lukács evangéliuma nem utal a vízen járásra, de leír két másik tengeri jelenetet, amelyek egyike csak a Lukács-evangéliumban található meg, a második viszont szinoptikus (tartalmazza az első három evangélium): Péter halfogását (Lukács 5, 1-11) és a vihar lecsendesítését (Lukács 8, 22-25). A vihar lecsendítése…

Az elhunytak kíséréséhez A halált követő három napban az elhunyt életére tekint, képekben látja azokat az eseményeket, amelyekhez kötődött lényével. Segít neki, ha mi is visszatekintünk életének képeire, olvasunk az evangéliumból Jézus Krisztus életéről (különösen a János evangéliumból), és a Mi Atyánk imával kísérjük. A harmadik nap után az életképek sora elhalványul, majd megszűnik, és…

„Mi a misztika?” című előadásomban a misztikus elmélyülésnek arról a módjáról beszéltem, amely a középkorban Eckhart mestertől kezdve Angelus Silesiusig általános volt. Lényege az, hogy a misztikus, a külvilág minden élményétől függetlenítve magát megkísérelt behatolni lelke mélyébe addig az élményig, hogy kioltva mindent, amit a mindennapi események hívtak benne életre, lelke úgyszólván önmagába vonult vissza,…

Részlet Rudolf Meyer művéből Megjelent az Urachhaus kiadó gondozásában 1951-ben, Stuttgartban, „Der Mensch und sein Engel” címmel Második, átdolgozott fordítás Fordította: Silye Imre, Lektorálta : Szabó Attila Gödöllő, 2005 Első rész Az emberi lény gyakran tűnik vak és kegyetlen hatalmak játékszerének. Ha a háborúk és forradalmak hullámai a népek fölé kerekednek, az egyes ember sorsa…

Kurt von Wistinghausen Das neue Bekenntnis című művéből fordította Mescha Zsuzsanna A könyv az Urachhaus kiadó gondozásában jelent meg 1963-ban Előszó A Keresztény Közösség nem ismer dogmákat és kötelezettséget a hitvallásra. Összetartozását a közösen végzett kultikus cselekvésen keresztül, tehát egy keresztény, bensőséges cselekvésen keresztül nyeri el, ezért a világnézetet és a meggyőződést nem korlátozza. Ez…

Page 1 of 31 2 3

© 2019 A Keresztény Közösség Egyház