Aki élete végén vagy súlyos betegség, baleset következtében a halál közelébe kerül, az élet és halál küszöbén van, fogadhatja a kenet szentségét. Régen utolsó kenetnek is nevezték ezt, de inkább szent kenetnek nevezzük, mert többször előfordult már, hogy elsővé vált, ugyanis röviddel a szentség fogadása után a haldokló felgyógyult és éveken át élt még. Ezek az esetek is rámutatnak arra, hogy a többi szentséghez hasonlóan a szent kenet is szabadon hagyóan hat. A Feltámadott Krisztus erejével segít visszatérni az életbe vagy elengedni az életet, attól függően, hogy milyen döntés születik a lélek mélyén, amikor a földi létben küzdő én-tudat keresi a párbeszédet az örök magasabb énjével, és döntés után mi mindenre van még lehetősége a szervezetnek az égi erők segítségével.

Aki tudatánál van, a kenet fogadása előtt részesülhet a megújított gyónás szentségében és a betegek kommuniójában is az emberszentelő szertartáson átváltoztatott szubsztanciákkal. A jelen lévő hozzátartozók is fogadhatják a kommuniót.

A kenet szentsége a főpapi imával kezdődik, mely Jézus Krisztus imája az Atyához az emberiségért a golgotai kereszthalála előtt (János 17). Ezután a pap szentelt olajjal három keresztet vet a haldokló szemöldökei felett és a homlokán, a hozzátartozó kultikus szavakkal, melyek a szentelt olajjal együtt közvetítik Krisztus segítő erejét a küzdő léleknek. A szent kenetet öntudatlan állapotban is megkaphatja a beteg, amíg életjelek tapasztalhatók nála. Gyógyulásnál az életerők felerősödése tapasztalható. Ha később ismét életveszélyes helyzetben kerül az, aki már egyszer fogadta a kenetet, újra a fogadhatja.

Aki már tudja, hogy adott helyzetben szeretné majd fogadni a Keresztény Közösség kenet szentségét, vegye fel a kapcsolatot a papokkal, és a hozzátartozóinak is jelezze ezt, lehetőleg írásban, a papok elérhetőségeivel együtt átadva nekik.

Elérhetőségeink