„A női lét egyik feladata, hogy megnyissa az akaraterőben teljes férfit a szerelem szentségére. A férfi sorstól kapott feladata, hogy teljes odaadásával szeresse azt a nőt, aki elvezeti szívének tiszta forrásához.”

Molnár Eszter

 

Fiatal pároknak, házasságot tervezőknek, házasságban élőknek és elváltaknak

A párkapcsolat, házasság alapvető ideálja az együtt növekedés és fejlődés, de ennek megvalósításához közelíteni kell az ideálokat és valóságot, össze kell hangolni az igényeket és lehetőségeket. Alapvetően fontos, hogy ismerjük a női és férfi konstitúció polaritásainak jellegzetességeit fizikai, életerő, lelki és szellemi szinteken. Ezek alapján jobban érezzük és értékeljük annak a lelki párbeszédnek a jelentőségét, ami a minősítések nélküli odaadó, önzetlen érdeklődésben és együttérzésen keresztül azt az érzést nyújtja a másiknak, hogy ő értékes és szeretetre méltó lény. Alapvető emberi igényünk ennek átélése, amit legsokrétűbben a párkapcsolatban, házasságban élhetünk át. A szerelem időszakában természetes ez, de idővel, ha nem ápoljuk, elhalványul, és a kapcsolat kezdetben virágos kertje gazossá válik, lelki sérülések keletkeznek, elhidegülés jön létre. Az életkortól és a kapcsolati, családi helyzettől függően változnak az alapvető igények, melyeket nem lehet érzékelni, megosztani rendszeres lelki párbeszéd nélkül. Így csökken a párbeszédképesség, és akarati konfliktusok jöhetnek létre.

 

A párkapcsolati, házassági problémák, konfliktusok feldolgozása. A lelki sérülések gyógyítása, a párbeszédképesség helyreállítása. Az alapvető igények új megismerése, és a kapcsolat jövőképének kialakítása hordozó erejű célokkal

A párkapcsolati fájdalmak tanítani akarnak valamit. Átfogó üzenetük az, hogy a lelki életünk és hatásaink mélyebb megismerésével szabadabbá válhatunk, és növekedni tudunk szeretet-képességünkben.

A konfliktusok alapvető forrása a megfogalmazatlan/kimondatlan vagy kimondott, de a másik által meg nem hallott/nem értett/át nem érzett/el nem fogadott igények teljesülésének hiánya.

Amikor jelentős, alapvető igények nem teljesülnek egy-egy élethelyzetben, a teljesületlenségből fakadó fájdalom elválasztó érzéseket, gondolatokat, és akarati feszültségeket, összeütközéseket hoz létre, melyek, ha feldolgozatlanok maradnak, és a lélekben egymásra rakódnak, együtt hatva beszűkítik vagy megszüntetik azt a párbeszédet, ami a szerelem időszakában az önzetlen érdeklődésben, együttérzésben kölcsönösen megteremtette, megadta egymásnak az „értékes és fontos vagyok, szeretetre méltó vagyok” bensőséges átélését.

1. Az első lépés a párbeszédkészség helyreállítása a jelentősebb konfliktushelyzetek feldolgozásával.

Ennek folyamán olyan eseményekre, konkrét helyzetekre tekintünk (legfeljebb 2 órás beszélgetésekben), melyekből ma is fájdalom fakad. Választ az egyik érintett egy feldolgozatlan helyzetet, miután azt áttekintettük az igényteljesületlenség forrásáig, utána választ a másik egy általa fájlalt helyzetet.

A lelki erőket és időigényt tekintve az esemény súlyától, mélységétől függően egy alkalommal általában csak néhány helyzetet lehet feldolgozni. Ezért gyakran több alkalom szükséges ahhoz, hogy mindketten eljussanak odáig, hogy jó érzéssel ehhez hasonlót mondhatnak:

„Most már nincs olyan feldolgozatlan esemény, ami nagyon fájdítaná a szívemet. Nyitott vagyok a párbeszédre, beszélhetünk a mai igényeinkről és a kapcsolat jövőképének kereséséről, a megújítás lehetőségeiről.”

2, A következő az alapvető párkapcsolati igények megfogalmazása a másik személyétől függetlenül, szellemi-lelki-anyagi szinteken. Ez házi feladatként önállóan is végezhető.

Fontos: alapvető igénynek az tekinthető, ami nélkül nem tudok, és nem akarok élni, mert ha nem teljesül, nem érzem jól magam, nem tudok lélegezni, fejlődni.

3, Az alapvető igények áttekintése a partnerrel: mi az, ami egyeztethető, és mi nem egyeztethető, mert nagy távol van a másikétól. Jó esetben maguk is át tudják majd tekinteni, de ha szükséges segítünk ebben is.

4, A kapcsolat jövőképének kialakítása az illeszthető, összehangolható alapvető igényekre alapozva. Ez is lehet önállóan vagy közösen a beszélgetést segítő lelkésszel.

Tájékoztató egyéni beszélgetés kéréséhez