A szervátültetés történhet élő donorból, illetve agyhalott állapotú (dobogó szívű) donorból és ritkább esetben halottból (nem dobogó szívű donorból). Élő személyből más személy testébe történő átültetés céljára csak regenerálódó szövetet, a szerv jelentősebb funkciókiesését nem okozó szervrészletet, illetve olyan páros szerv egyikét lehet eltávolítani, melynek hiánya nem okoz súlyos és maradandó károsodást. Szervet, illetve szövetet csak cselekvőképes személy adományozhat. Fontos kiemelni, hogy az adományozás ellenérték nélkül, valamint kényszertől, fenyegetéstől és megtévesztéstől mentesen történhet csak. A leendő donort az átültetésben közvetlenül részt nem vevő orvosnak kell szóban és írásban részletesen tájékoztatnia minden, a beavatkozással összefüggő lényeges körülményről, a szerv, illetve szövet hiányától várható rövid és hosszú távú következményekről. A donor beleegyezését szervadományozáskor közokiratba, szövetadományozáskor teljes, bizonyító jellegű magánokiratba kell foglalni, melyet a műtétig a donor bármikor, formai kötöttség nélkül visszavonhat. A beavatkozással kapcsolatban a tájékozott beleegyezés során a szervet kapót arról is tájékoztatni kell, hogy a donor egészségi állapotára milyen következményekkel járhat a szervkivétel.

Az agyhalottból, halottból történő szervkivételéhez szükséges beleegyezés típusa szerint a világon alapvetően kétfajta rendszert lehet elkülöníteni: a pozitív beleegyezés elvét és a feltételezett beleegyezés elvét. Mindig annak az országnak a jogszabálya érvényesül, ahol az érintett tartózkodik!

A pozitív beleegyezés elvének („opting in”) lényege az a feltételezés, hogy aki életében nem adott kifejezett írásos hozzájárulást ahhoz, hogy halála után szerveit transzplantációs célokra igénybe vegyék, annak szervei nem távolíthatók el.

A másik rendszer a feltételezett beleegyezés elve („opting out”), amely abból indul ki, hogy mindenki beleegyezett szervei halál utáni, illetve agyhalál utáni transzplantációs célú eltávolításába, aki ez ellen életében nem tiltakozott.

Kiskorú donor esetében a jog világszerte egyöntetűen rendelkezik: a szülő, a gyám, a törvényes képviselő hozzájárulásával lehet szervet kivenni.

Hazánkban minden nagykorú ember potenciális donorjelölt, aki életében nem tett tiltakozó nyilatkozatot. Az itt tartózkodó külföldiekre is a hazai szabályozás érvényes. Mindezt részletesen az 1997. évi CLIV. egészségügyi törvény tartalmazza. Ez a törvény számos módosításon ment át, az aktuális változatból kell tájékozódni a Nemzeti Jogszabálytárban: http://www.njt.hu/

Az Antromedicart Egyesület, a Keresztény Közösség és a Magyar Antropozófiai Társaság szervezésében “A szervátültetés orvosi, etikai és jogi kérdései” címmel kétnapos rendezvény keretében dr. Heike Baumgart gyermekorvos, dr. Hinrich Baumgart aneszteziológus (a Gráci Gyermekklinika Intenzív Osztályának főorvosa), dr. Kapócs Gábor neurológus, dr. Szőke Henrik antropozófus orvos és Gwendolyn Fischer a Keresztény Közösség papja, lelkésze előadásokat tartottak Budapesten, 2014. február 14-15-én. Az elhangzottakról készült beszámoló letölthető innen: A szervátültetés orvosi, etikai és jogi kérdései

Az Országos Vérellátó Szolgálat működteti a Nemzeti Szerv-és Szövetdonációs Tiltakozások Regiszterét, amelyet ezt megelőzően a Nemzeti Népegészségügyi Központ működtetett Országos Transzplantációs Nyilvántartás néven. Ebben a regiszterben történik a szerv és szövetdonációval kapcsolatos egyéni tiltakozások nyilvántartása. Minden szerv- és szövetkivételt megelőzően kötelező a nyilvántartásban ellenőrizni, hogy az elhunyt szerepel-e a tiltakozók között. Írásos tiltakozó nyilatkozat hiányában az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni.

A nyilatkozat megtételéhez a háziorvos közreműködését is lehet kérni. Ebben az esetben az NSZTR munkatársai a tájékoztatás érdekében mindkét féllel felveszik a kapcsolatot írásban.

A szervátültetéssel kapcsolatos tájékoztatók, jogszabályok és dokumentumok az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján:

Tájékoztató a szervadományozásról:  https://www.ovsz.hu/hu/oco/donacio

Hogyan lehet valaki szervdonor Magyarországon? https://www.ovsz.hu/oco/szeretnek-szervdonor-lenni

Ha nem szeretne szervdonor lenni: https://www.ovsz.hu/hu/oco/nem-szeretnek-szervdonor-lenni

Tiltakozó nyilatkozat a Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regiszterében: https://www.ovsz.hu/oco/nsztr

Szervdonáció lebonyolításának dokumentumai: https://www.ovsz.hu/hu/oco/szervdonacio-lebonyolitas-dokumentumai

Fogalommagyarázat: https://www.ovsz.hu/sites/default/files/dokumentumok/fogalommagyarazat.pdf

Elérhetőségek: https://www.ovsz.hu/hu/elerhetosegek

Tájékoztatók Ausztriában érvényes tiltakozó nyilatkozat tételéhez:  https://transplant.goeg.at/widerspruchsregister

https://transplant.goeg.at/Eintragung/Streichung/Aenderung

Nyomtatvány: https://transplant.goeg.at/sites/transplant.goeg.at/files/2020-02/Widerspruchsformular%20ab%20Feb2020_1.pdf

Adatvédelem: https://transplant.goeg.at/sites/transplant.goeg.at/files/2017-07/Anhang_D_DatenschutzvereinbarungNEU.pdf

Érdemes a sürgősségi ellátás során figyelembe veendő betegségek leírását, és a baleset, súlyos betegség, illetve cselekvőképtelenség esetén értesítendők elérhetőségeit az igazolványunkban, jól látható helyen tartani. Ha valaki a szervátültetésre vonatkozó hozzájáruló vagy tiltakozó nyilatkozatát külföldön is ki akarja fejezni, az ott beszélt nyelven írt nyilatkozatát is jó ha az igazolványába teszi.