Open/Close Menu Élő beszélgetések az egyén és a világ nagy kérdéseiről, a párkapcsolat, vallás, hivatás, válság, gyász, lelki és szellemi utak tükrében.

A kereszténység egyik ellentmondásos ténye, hogy Isten Fia csak egyszer élt a földön, ugyanakkor „az örökkévalóságban született Fiú”. Egyszeri megtestesülése a hagyományos kereszténységben az „Et incarnatus est” szavakban fejeződik ki. Az Ige testté lett.

Időtlen megtestesülésének valóságát az időszaki ima (episztola) ezen szavai fejezik ki: „Krisztus kiválasztotta a földi testet.” Több van emögött, mint a halandó, anyagi test. Halála és feltámadása óta az egész föld az Ő teste. Bizonyos értelemben lakhelyét az égből a földre helyezte át. Jelenléte áthatja elhaló földi létünket – bármilyen beteg, sérült és elcsigázott is legyen ez a föld –, hogy e létezés kvintesszenciáját egy új földdé és egy új mennyé változtassa a jövőben.

Bár feltámadt halottaiból, számára ez kétségkívül a szenvedés hosszas útja. Szakadatlan küzdelem az ellenerőkkel az idők végezetéig. Nekünk, embereknek a halál előbb vagy utóbb felszabadulás. Amíg többé-kevésbé egészségesek vagyunk és túl sok aggódni valónk nincs, nem akarunk a halálra gondolni. Ám amikor öregek és gyengék leszünk, amikor már semmit sem várhatunk az élettől, a halál a mi megszabadítónk – földi létünkön ő a korona.

És Krisztus számára? Az Ő halála a szenvedés egy új, ismeretlen ösvénye, egy út, melyet maga választott. „Krisztus kiválasztotta a földi testet” – ezekkel a szokatlan szavakkal fejezi ki ezt az episztola. Ahogyan egyszer földi, hús-vér emberként eljött – nem az igazak, hanem a bűnösök, a betegek, a megszállottak kedvéért – úgy választja az elhaló földi létet, hogy megszabadítsa az embert a csalóka, hamis fénytől és a méltatlan érzéki szenvedélytől.

Bastiaan Baannak, a Keresztény Közösség papjának 2021. jan. 3-i bejegyzése

Forrás: https://www.thechristiancommunity.org/blog/christmas-epistle/

Fordította és átdolgozta: Boros Mária

© 2019 A Keresztény Közösség Egyház