Open/Close Menu Élő beszélgetések az egyén és a világ nagy kérdéseiről, a párkapcsolat, vallás, hivatás, válság, gyász, lelki és szellemi utak tükrében.

„Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akik általad jöttek énhozzám a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet lényük legmélyén. Most tudják, hogy mindaz,…

Ef 6,10-20 Egy konfliktusokkal és válságokkal teli világban a béke olyan fogalommá lett, amely többé nincs összhangban a kegyetlen valósággal. A háborús övezetekben a béke gyakran távoli ígéretté, illúzióvá vált….

A világ minden lehetséges alkalommal benyomul az életünkbe mindazzal, ami benne rosszul működik, és a figyelmünket követeli. Betegség, éhínség, klímaválság, konfliktusok és háborúk – nem menekülhetünk a riasztó beszámolók elől….

A pünkösdi esemény a mennybemenetel élményén túlmenően a húsvéti létesülés és növekedés egyik legfontosabb állomása. Amit a tanítványok pünkösd reggelén átélnek – amikor napfelkeltekor az utolsó vacsora termében a szent…

A Mennybemenetel ünnepe az ég felé irányít bennünket. De az évszak, a körülöttünk kibontakozott tavaszi csoda hangulata nem engedi meg, hogy egy túlvilági ég gondolata szülessen meg bennünk. Az a…

Máté 17,1-18 Krisztus földi életében soha akkora ellentét nem volt a magasság és a mélység, a fény és a sötétség között, mint a hegyen történő színeváltozása és az azt követő…

Elkezdődött egy új esztendő – de szinte minden, amivel szembetalálkozunk, a múltból jövő örökség. Ennek oka, hogy befejezetlen ügyek ballasztját vonszoljuk magunkkal közösen. Bárhová nézünk, megoldatlan konfliktusok, háborúk, fokozódó klíma-…

Az emberszentelő szertartás első szavaiban egy olyan feladat fogalmazódik meg, amely egész további életünkre velünk maradhat. Kezdetnek körbenézhetünk a szertartás előtt: kikkel fogom teljesíteni az emberszentelő szertartást? Kire is gondolunk,…

– Evangéliumrészlet: Márk 7,31-37 – A gyógyítások, amelyeket Jézus Krisztus földi élete során véghezvitt, nem véletlenszerű tettek voltak, amelyekkel az egyént akarta megszabadítani testi bajától, hanem jelek. Az evangéliumok gyakran…

Evangéliumrészlet: Apostolok cselekedetei 1,1-14 Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük…

Page 1 of 31 2 3

© 2019 A Keresztény Közösség Egyház