Open/Close Menu Élő beszélgetések az egyén és a világ nagy kérdéseiről, a párkapcsolat, vallás, hivatás, válság, gyász, lelki és szellemi utak tükrében.

2018. augusztus 23-án lépett át Engelbert Fischer a másik világba. Emlékét most az alábbi írással idézzük fel, mely a Keresztény Közösség 2018 karácsonyi körlevelében jelent meg. Az évfordulón túl a Michael/Mihály-időszak közeledtével Engelbert Fischer gondolatai aktualitást kapnak, kapcsolatot teremtenek vele, és elgondolkodtató tartalmukkal örök kapaszkodót jelentenek számunkra. Talán nem tévedek, ha azt gondolom, hogy Gwendolyn…

Szentjánosbogarak

E heti evangéliumrészlet: Máté 3,1-17 Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így prófétált: „Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” Maga János teveszőr ruhát, és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz…

A húsvét vasárnap – ahogy mindig – jött és ment, de a húsvéti időszak még negyven napig, a mennybemenetel napjáig folytatódik. E hat hét során hangzik el az emberszentelő szertartásban a húsvéti időszaki ima. A passióidőszak alatt hallottakhoz képest azt vesszük észre, hogy a motívumok átalakuláson esnek át, átváltoznak húsvét fő motívumaivá. Az átváltozási folyamat…

A személyes találkozások elé állított korlátok idején, ám nem szellemi elszigeteltségben most, 2021 áprilisában is fontos üzeneteket hordoz, ezért felidézésre ajánljuk az alábbi beszámolót. Beszámoló a Keresztény Közösség regionális munkatársi találkozójáról, mely 2018 októberében volt Bécsben, az országos és az országok közötti közösségépítés, együttműködés érdekében Bozókiné Anna, Huffman Szilvi, Bujdosó Judit és jómagam indultunk Bécsbe…

© 2019 A Keresztény Közösség Egyház