Kérjük rendelkezzen a személyi jövedelemadójának EGYHÁZI 1%-áról a Keresztény Közösség javára: Keresztény Közösség Egyház, Mozgalom a vallási megújulásért. Technikai szám: 1926

Ha nem döntött még a CIVIL 1% felajánlásáról, kérjük adja azt a Magyar Antropozófiai Társaság működésének támogatására. ADÓSZÁM: 19654133-2-41

 

Kedves Barátaink!

Az egyesületi vagy alapítványi formában működő civil szervezeteknek és az egyházaknak évről évre nagy támogatást jelentenek az adó 1+1% felajánlások. Az egyesületeknek felajánlható 1%-okból 2019-ben 323 313 forintot kapott a közösségünk. Hálásak vagyunk a támogatásotokért, és számítunk rá, hogy idén is gondoltok ránk!

Törvényváltozásnak köszönhetően közösségünk újra jogosult arra, hogy a befizetett adók egyházi 1%-át fogadja az erről rendelkezők segítségével. Ez egyben azt is jelenti, hogy kizárólag az egyházak között szerepelünk, a civil szervezeteknek adható 1%-ra ezentúl nem tarthatunk igényt. Mivel kevesebben kötődnek egyházakhoz, mint egyesületekhez, alapítványokhoz, ez a változás a tavalyi összeg többszörösét jelentheti. Reméljük, hogy ezáltal is jelentősen növekszik a költségvetésünk hazai fedezetének aránya, és a munkánk kevésbé szorul külföldi támogatásra.  Kérjük, hogy támogassátok a Keresztény Közösség sokrétű tevékenységét a jövedelemadótok egyházaknak továbbítható 1%-ával. A saját felajánlásotokon túl azzal is sokat tudtok segíteni, ha megszólítjátok azokat, akik nem szoktak rendelkezni erről, és a figyelmükbe ajánljátok a közösségünket azokkal a minőségekkel jellemezve, ahogy megismertétek.

Egy kis segítség a rendelkezéshez:

Közösségünk regisztrált neve: Keresztény Közösség Egyház, Mozgalom a vallási megújulásért

Közösségünk regisztrált technikai száma: 1926

Ne felejtsétek, hogy a civilek között már nem szerepelünk, az adószámra irányítható civil 1%-ot adjátok másik szervezetnek!

Az SZJA bevallás, és az SZJA 1%-áról való rendelkezés határideje 2020.05.20.

Fontos, hogy a nyilatkozatnak május 20-ig be kell érkeznie (az adóbevallással együtt vagy attól elkülönülten) mert ez a határidő jogvesztő! A rendelkezés csak akkor érvényes, ha a rendelkezőnek nincs adóhátraléka, tehát fontos, hogy fizetendő adótokat is rendezzétek május 20-a előtt!

Aki online szeretné beküldeni az egyházi 1%-ról való rendelkezést, megteheti

– a NAV honlapján, az e-SZJA webes felületen

– az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 19EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Aki papíron szeretné beadni, az postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,

  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,

  • a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá

  • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Ha kérdésetek van, hívjátok Farkas Gábor könyvelőt a 30-438 5929 telefonszámon.

Köszönöm a közösségünk nevében,

Bándy Barbara

A gazdasági kör tagja

Keresztény Közösség 1% plakát

Keresztény Közösség 1% szórólap[/column]