Gyülekezetünk története és jelene

A Keresztény Közösség hazai története több évtizedes múltra tekint vissza. Az első „fecskék” a kelet-németországi kapcsolatokkal rendelkező családok voltak, akiket megérintett a közösség szabadon hagyó és bensőséges jellege, és gyermekeik keresztelését kérték, mely a Keresztény Közösség szertartásával Magyarországon első alkalommal 1965. július 29-én teljesült Budapesten, Gerhart Palmer által.

Michael Kaiser, a Keresztény Közösség bécsi, majd gráci gyülekezetének papja és lelkésze úttörő módon, fáradhatatlan lelkesedéssel és kitartással épített új közösségeket az 1970-es évektől kezdve Magyarországon, Szlovéniában és Horvátországban is. Kaiser úr 1986-tól szervezetten tartott nálunk előadásokat tolmácsolással, keresztelt és az iskolás gyermekek szertartását tartotta magyarul, konfirmált és emberszentelő szertartásokat (istentiszteletet, megújított misét) tartott németül.

2000 nyarán Gyöngyöstarjánban volt az első hazai családos tábor, ami lendületet adott a közösségünk épülésének. Létrejött egy munkacsoport, melyben a szentségekkel és a kozmikus kereszténység elmélyítésével foglalkoztunk rendszeresen Kaiser úr vezetésével, és komoly előkészítő munkába kezdtünk a leendő magyarországi gyülekezet megalapításáért. Igyekeztünk egyre több lehetőséget teremteni és segítséget nyújtani a kereszténység tudatos, szabad megéléséhez és megismeréséhez. 2002-ben már magyar nyelven hangozhattak el a szentségek szertartásai a növekvő érdeklődő kör számára, és a jogi alap megteremtése érdekében létrehoztuk a Keresztény Közösségért Alapítványt.

2007 márciusában, Stuttgartban felszentelték az első magyar papot, Silye Imrét. Ugyanabban értesültünk A Keresztény Közösség Egyház magyarországi bejegyzéséről, melynek alapszabályát előző évben készítettük elő Erhard Rehm területi vezető segítségével. A Keresztény Közösség központi vezetése 2008-ban Gwendolyn Fischert és Silye Imrét bízta meg a magyarországi munka papi feladatainak folytatásával. Területi vezetőként Melchior Tautz, majd 2009-től Walther Giezendanner segítette a gyülekezetalapítás előkészítését. Fischer asszony az időközben nyugdíjba vonult Michael Kaiser utódjaként a gráci és karintiai munkája mellett volt aktívan tevékeny, Silye Imre pedig az első szolgálati helyéről, a svájci St. Gallenből érkezett egy-egy hétvégére/hétre. Évente több nagyobb rendezvény, szertartások sora, lelki gondozói beszélgetések, előadások, és a lelkes önkéntesekből álló munkatárskör fokozta a közösség lelki-szellemi erőinek összefogását, és életfolyamatokban való megnyilvánítását.

A Keresztény Közösség magyarországi gyülekezetét 2011. december 11-én alapítottuk meg Budapesten. Vicke von Behr, a Keresztény Közösség legfőbb vezetője ekkor jelentette be Silye Imre és Gwendolyn Fischer kiküldését a magyarországi gyülekezet papi szolgálatának ellátására. 2012 februárjában Dobogókőn tartottuk gyülekezetalapításunk nemzetközi ünnepét több mint 200 résztvevővel, akiknek kétharmada európai és távolabbi gyülekezetekből érkezett. Külső véleményekkel összhangban azt mondhatjuk, hogy a korábbi időszakok eredményeire is építve egy jó alapokkal rendelkező, fejlődőképes gyülekezetet sikerült alapítanunk. Nagymértékben hozzájárultak ehhez Walther Giezendanner úr területi vezetői közép-európai szellemiségű fáradozásai, Gwendolyn Fischer iránymutató, lelkesítő gyülekezeti és szemináriumvezetői tapasztalatai, a munkatárskör áldozatkész összefogása. Legfőképp azért lehetünk hálásak, hogy évtizedek óta érzékelhetjük az isteni világ és szellemi erőinek áldásos hatású kíséretét.

Az alapítás után lényeges kérdéssé vált, hogy a magyar anyanyelvűek köréből másodikként ki tudná vállalni az életre szóló papi hivatást. Ennek érdekében több társunk is szemináriumi tanulmányokat kezdett Stuttgartban és Hamburgban. 2016 februárjában ünnepelhettük Bozókiné Tengely Anna pappá szentelését Stuttgartban, aki 2017 nyaráig Wuppertalban és Essenben szolgált.

2017 szeptemberében Gwendolyn Fischer nyugdíjba vonult, és átadta a „fáklyát” Bozókiné Annának, akit a vezetőség Magyarországra küldött. Ezzel teljessé vált a gyülekezetalapítás ősképe, melyből az ered, hogy ha egy nyelvterületen legalább két ott élő pap szolgál, az együttműködésükben és a közösség által is erőteljesebben tud megnyilvánulni a Feltámadott Krisztus a szentségeken keresztül, a lelki gondozásban és igehirdetésben, így élőbben tud áradni áldásos hatása azok felé, akik keresik Őt.

A gyülekezetalapítás óta rendszeres tartunk szertartásokat, előadásokat, csoportos és lelki gondozói egyéni beszélgetéseket Budapesten, a Parlamenthez közeli Nádor utcai kápolnánkban, évente néhány alkalommal az Őrségben és Szombathelyen, nyáron egy családos táborban. Az országban nyolc helyen van olyan csoportunk, ahol beszélgetni lehet az Evangélium és életünk összefüggéseiről, a kereszténység különböző kérdéseiről. Évente készítünk fel 13-14 éves gyermekeket a konfirmációra, fiatalokat viszünk nemzetközi ifjúsági találkozókra.

Programjainkról több mint 500 családot értesítünk az országban. Külföldről (többségében Németországból és Svájcból) az ottani gyülekezetekhez tartozó barátaink is figyelemmel követik közösségi fejlődésünket, és anyagilag is támogatják munkánkat addig, amíg teljesen önállóvá nem válunk. Regionálisan együttműködünk a csehországi, ausztriai, romániai kollégáinkkal és az ottani gyülekezetekkel. Figyelemmel követjük a szlovákiai, szlovéniai és horvátországi közösségi kezdeményezések fejlődését is. Ápoljuk és erősítjük a kapcsolatokat az ukrajnai, oroszországi, georgiai, litvániai közösségekkel is.

Minden szertartásunk, rendezvényünk és csoportos beszélgetésünk nyitott, bármikor lehet csatlakozni. Egyéni beszélgetéshez, lelki gondozáshoz is szívesen állnak lelkészeink rendelkezésre, bármilyen élethelyzetben. Az eseménynaptárunk mellett tájékozódhat a szertartásokról és rendezvényekről a körlevelünkből és programismertetőnkből. Ezek rendszeres küldését e-mailben vagy/és postai úton az info@akeresztenykozosseg.org címen kérheti.

Látogasson el hozzánk, szeretettel várjuk!