Mani 216-277 (?)

„A béke arca” olvasó- és beszélgetőkör 2023 júniusától megújulva folytatja munkáját. Alapvető célunk és hitvallásunk nem változott: szeretnénk megérteni a krisztusi jó és az antikrisztusi gonosz működését önmagunkban és a világban.

Hogyan és miért győz a jó? Mit jelent az erőszakmentesség? Ehhez a megismeréshez és átéléshez hívjuk segítségül Rudolf Steiner és más szerzők műveit. Csoportunk kérdések hosszú során keresztül jutott el Máni életének és munkásságának tanulmányozásához, amelynek kiindulópontjául Rudolf Steiner: „A manicheizmus” c. előadása szolgál.

A manicheus kereszténység közösségek létrehozásában is kifejeződik, amelyek „…mindenekelőtt a békét, a szeretetet és azt tekintik mértékadónak, hogy a gonosszal nem szegülnek szembe, és ezt igyekeznek elterjeszteni. Mert edényt kell, hogy alkossanak, formát kell, hogy teremtsenek az élet számára…” „…szeretnénk a dolog alapjáig eljutni a hagyomány szerint, amely magától Mánitól származik, és megvizsgálni, hogy tulajdonképpen miről van szó. Ennek a vizsgálatnak a külső támpontját a manicheus legenda adja meg, egy ugyanolyan legenda, mint amit templom-legendaként mondtam el. Minden olyan szellemi áramlat, amely beavatással függ össze, exoterikusan a legendákban fejeződik ki. Csak a manicheizmus legendája egy nagy kozmikus legenda, egyfajta érzékfeletti legenda. (…) A következő történt. A fény birodalmának szellemei saját birodalmuk egy részét belevegyítették a sötétség materiális birodalmába. Azáltal, hogy a fény birodalmának egy része elvegyült a sötétség birodalmával, ebben valami olyasmi jött létre, mint egy megkelt tészta, egy megerjedt anyag, ami a sötétség birodalmát egyfajta örvénylő táncra késztette, és ennek következtében egy új elem keletkezett, nevezetesen a halál. Így ez folyton felemésztette magát, minthogy magában hordozta saját megsemmisítésének a csíráját. A történet a továbbiakban elmondja, hogy azáltal, hogy ez történt, létrejött az emberi faj. Az ősember éppen az, amit a fény birodalma küldött, hogy keveredjen a sötétség birodalmával…”
(Rudolf Steiner: A templomlegenda és az aranylegenda, GA 93)

Terveink között szerepel további források (pl.: Újszövetség, Máni zsoltárai, Schmitt Jenő Henrik, Pap Gábor, Szergej Prokofjev művei) felkutatása annak érdekében, hogy a feldolgozás révén válaszokat találhassunk a kérdésre, jól érezzük-e, és ha igen, miért érzik sokan azt, hogy a manicheizmus áramlata mélyen összekapcsolódik a magyarság feladatával és sorsával.

Időpontok a programismertetőnkben, és a honlap eseménynaptárában találhatók. Az olvasókörhöz bármikor lehet csatlakozni, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Érdeklődni lehet Nagy Ágnesnél, telefon: 20/281-9942.

A csoport története

„A béke arca” olvasókör létrejöttét Andrej Zsilcovnak, odesszai papnak a kelet-európai Keresztény Közösségek 2015. októberében Tbilisziben tartott találkozóján elhangzott előadása inspirálta, melyben felidézte Vlagyimir Szolovjov Három beszélgetés és az Antikrisztus története című elbeszélését. A csoport kezdeményezői Nagy Ágnes, és Vincze Zsuzsanna voltal. Kezdetben az volt a cél, hogy a közös munka során a csoport megismerkedjen Vlagyimir Szolovjov magyar nyelven olvasható filozófiai, vallásbölcseleti műveivel. 2017 márciusában közösséget meglátogatta Andrej Zsilcov, odesszai pap, és csodálatos előadást tartott a „Kelet filozófusa” címmel.

A 2016-ban alapított csoport közös olvasményai:

  • Vlagyimir Szolovjov: Az Antikrisztus története, és más cikkek, levelek
  • Hrihorij Szavics Szkovoroda (1722-1794) kisorosz[1] (ma ukrán) filozófus felfedezése
  • Rudolf Steiner: „Beszédek az orosz hallgatósághoz” (Agapeanum 2019)
  • Szolovjov: Az élet szellemi alapjai (Agapeanum 2021)
  • Dr. W. J. Stein  Mivel tartozik a Nyugat a Keletnek?
  • Gennagyij Bondarev „Az ukrajnai események és a jövő lehetséges forgatókönyve” (2015-2016)

Vlagyimir Szolovjov (1853-1900)