Open/Close Menu Élő beszélgetések az egyén és a világ nagy kérdéseiről, a párkapcsolat, vallás, hivatás, válság, gyász, lelki és szellemi utak tükrében.

Manapság nem gyakran tapasztaljuk, hogy az emberek teljes bizalommal fordulnának a jövő felé. Mindenhol a jövő miatti aggodalmakkal, a jövőtől való félelemmel találkozunk, sötét gondolatok övezik a kérdést, hogy vajon mit tartogat a jövő számunkra. Megjelent egy „jövő nélküli nemzedék”; olyan fiatalok, akik előtt a jövő reménytelennek mutatkozik. Hol találhatjuk, hol találhatják meg ők a…

A kereszténység egyik ellentmondásos ténye, hogy Isten Fia csak egyszer élt a földön, ugyanakkor „az örökkévalóságban született Fiú”. Egyszeri megtestesülése a hagyományos kereszténységben az „Et incarnatus est” szavakban fejeződik ki. Az Ige testté lett. Időtlen megtestesülésének valóságát az időszaki ima (episztola) ezen szavai fejezik ki: „Krisztus kiválasztotta a földi testet.” Több van emögött, mint a…

A tanítványok elmenekültek, amikor Jézust elfogták. Attól rettegtek, hogy velük is ugyanaz fog történni, mint Jézussal, mert a barátai közé tartoztak. Bizony akkor még nem értették meg, amit nekik korábban mondott: hogy nem kell félniük, mert ő a halálból feltámad. E félelmek közepette Jézus maga jelenik meg közöttük. És a szavai: „A béke legyen veletek!”…

János 20,19-29 „Tamás azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom…., nem hiszem!” (János 20,19-29) Mindent, ami az elmúlt két hétben történt Virágvasárnap óta, egy szóval jellemezhetünk: beteljesülés. Minden, amit a múltban jósoltak: a próféták írása, az emberiség megmentése beteljesült. Az embert elfogták, elítélték, ahogy a próféták írták. Keresztre feszítették őt, egy embert, akinek a szívében…

Szemlélődés a húsvéti evangéliumrészlethez: Márk 16,1-8 „Mikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna és Mária, Jakab anyja és Szalóme illatszereket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézust. A hét első napján korán reggel, amikor a nap felkelt, a sírhoz mentek. Azt kérdezték egymástól: »Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt ajtajából?« Amikor azonban körülnéztek, azt látták,…

Pekka Asikainen, a finnországi Keresztény Közösség papjának prédikációja 2020. március 29-én „Én vagyok a világ világossága” János 8, 1-12 Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek,…

A Keresztény Közösség emberszentelő szertartásán, 2020. április 5-én, Virágvasárnap elhangzott prédikáció és az ahhoz vezető út Bozókiné Tengely Anna Nehéz egy prédikációt írásban közölni – legalábbis számomra ez egy küzdelem, mégis fontosnak érzem, hogy most megpróbáljam. Mi teszi nehézzé? Az, hogy valami lényeges elveszik. A pillanat ereje, a születés csodája, a hangsúly, a csend, a…

Háromféle módon készülünk minden emberszentelő szertartás ünneplésére: háromszor nyitjuk meg a magasabb rendnek azt a teret, amelyben teljesülhet a szertartás. Először megjelenik a láng, amellyel meggyújtjuk az oltár hét gyertyáját. Már a fényük is megváltoztatja az egész teret, megemel minden fényt, ami az ablakokon át vagy a lámpákból érkezik. A gyertyák fénye megvilágítja azt a…

Szemlélődés a Vízkereszt időszak evangéliumrészletéhez A bölcsek látogatása és menekülés Egyiptomba Máté 2., 1-12. “Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” Amikor ezt Heródes király…

2010. december 5., Advent második vasárnapja Pál apostol Filippiekhez írt levele 4, 1; 4, 4-9 “Szeretett testvéreim, kedveseim, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, szeretteim! …Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Jóságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem terjesszétek kéréseteket az Úr elé minden…

Page 1 of 31 2 3

© 2019 A Keresztény Közösség Egyház