Kiadványaink, könyveink

Könyveink és kiadványaink megvásárolhatók a Keresztény Közösség kápolnájában (1051 Budapest, Nádor u. 34. I/1. 5-ös kapucsengő), vagy rendezvényeinken. Postai utánvéttel vagy Foxposttal történő átvétel kérése is lehetséges, ennek költségét a megrendelő viseli.

 

Emil Bock: A három évEmil Bock: A három év

Emil Bock, a Keresztény Közösség egyik alapítója, majd későbbi vezetője ebben a gyönyörű könyvben foglalta össze mindazt, amit Krisztusnak a Jordán-keresztelőtől a mennybemenetelig a földön töltött életéről kikutatott, megismert. Elmélyíti az Evangéliumról szerzett megismerésünket.

Genius Kiadó, 2. kiadás
470 oldal, lágy borítású, ragasztott, ára: 3 900 Ft

 

 

 

 

Friedrich Rittelmeyer: Sorsdöntő találkozásom Rudolf Steinerrel

Az evangélikus teológus, író és lelkipásztor Friedrich Rittelmeyer maga is a kulturális élet kimagasló személyisége volt, amikor 1911-ben találkozott Rudolf Steinerrel, az antropozófia megalapítójával. Hozzá való viszonyát először a kritikus távolságtartás jellemezte, amiből mégis a kölcsönös nagyrabecsülésen alapuló barátság és munkakapcsolat alakult ki. Rittelmeyer józan világossággal és emberi melegséggel írt visszaemlékezései a leghitelesebb és legeredetibb életrajzi tanúságtételek közé tartoznak. Ráadásul fontos forrásmunkát jelentenek mindazok számára, akik élethű képre törekszenek Rudolf Steiner személyiségéről és szellemi individualitásáról.

A könyv megjelenése a Génius Kiadó kiadásában a magyarországi Keresztény Közösség támogatásával valósult meg. 207 oldal, lágy borítású, ragasztott, ára 2 900 Ft

 

 

Johannes Lenz: Keresztény Közösség

 A Keresztény Közösség lényegéről és szertartásairól ír ez a kis könyv, bevezető tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek.

A5 méretű kiadvány, 33 oldal, ára: 600 Ft

 

Engelbert Fischer: Emberszertelő szertartás

Honnan ered az emberszentelő szertartás? Erre a kérdésre a legkülönbözőbb szempontok szerint lehet válaszolni. Ha azonban hűek akarunk maradni ahhoz a gondolathoz, hogy a valódi kultusz abban nyilvánul meg, amit az érzékeknek megjelenít, akkor megkérdezhetjük: mi szükséges ahhoz, hogy egy szertartás megjelenhessen a világban?

Néhány fejezetcím:

  • Mi is az igazi kultusz?

  • Miért kell ma a kultuszt megújítani?

  • Miről szólnak az oltár színei az évkörön belül?

  • A kenyér és bor átváltozása testté és vérré – hogyan képzelhető ez el?

  • A kommúnió (úrvacsora)

A5 méretű kiadvány, 47 oldal, ára: 600 Ft


Feltámadási erők a párkapcsolatokban

Gwendolyn Fischer előadása Budapesten, 2009. április 7-én

„Ha rákérdezünk, hogy mi az, ami egy párkapcsolatnak, barátságnak, házasságnak a veleje, akkor nem a tudásra gondolunk vagy a szakképzettségre, foglalkozásra, vagy a társadalmi életben elfoglalt pozícióra, hanem a szívkapcsolat áll a középpontban.” Gwendolyn Fischer a szív kialakulásáról, a női és a férfi konstitúciója közötti alapvető különbségekről, egy kapcsolat szintjeiről és a párkapcsolat ápolásának lehetőségeiről, a hűségről, mint lehetőségről beszél elmélyült és szívet melengető módon.

A5 méretű kiadvány, 16 oldal, ára: 600 Ft

 

A Keresztény Közösség jelentősége ezoterikus nézőpontból és kapcsolata az antropozófiai mozgalommal

Dr. Alfred Heidenreich előadása antropozófusok számára Angliában, 1942. június 14-én.

Dr. Alfred Heidenreich a Keresztény Közösségnek és az antropozófiai mozgalomhoz való kapcsolatának általában vett jelentőségéről beszél ezoterikus nézőpontból. Előadásában kifejti az emberszentelő szertartás objektív kozmikus, szellemi-nevelési (vallásos) valamint szellemi-gyógyítói jelentőségét.

A5 méretű kiadvány, 15 oldal, ára: 600 Ft

 

Krisztus megjelenése az éteriben

Gwendolyn Fischer előadása 2008. február 9-én Dornachban, a Gazdakonferencián,  2008. novemberében a Magyar Antropozófiai Társaságban

A5 méretű kiadvány, 12 oldal, ára: 600 Ft

 

A Miatyánk Rudolf Steiner megjelenítésében

Peter Selg írása, 1. fejezet

A5 méretű kiadvány, 31 oldal, ára: 600 Ft