Kiadványok, könyvek

Könyveink és kiadványaink megvásárolhatók a Keresztény Közösség kápolnájában (1051 Budapest, Nádor u. 34. I/1. 5-ös kapucsengő), vagy rendezvényeinken. Postai utánvéttel vagy Foxposttal történő átvétel kérése is lehetséges, ennek költségét a megrendelő viseli.

 

Alfred Schütze: A gonosz rejtélye

Alfred Schütze (1903-1972) 1924-ben vált az Antropozófiai Társaság tagjává és 1927-ben szentelte őt Friedrich Rittelmeyer a Keresztény Közösség papjává. Ízelítő a könyv témájából:

A gonosz kimeríthetetlen rejtélyességéhez tartozik, hogy azért kell léteznie, hogy a jót fokozza. Az emberiség a gonosszal való fájdalmas kapcsolatának új szakaszába lépett. Eddig a gonosz legtöbbször kerülte a nyilvánosság fényét, most a korábban még alig létező szemérmetlenséggel és gátlástalansággal lép fel.

Egészséges ítélőképességünk fejlesztésével át kell látnunk, fel kell ismernünk a kísértő erők játékát, melyek olykor a földi lét gőgös lekicsinylésével az élettől való menekülés és a teendők hanyagolása felé sodornak bennünket. Máskor a földiség túlbecsülésével túlságosan a mulandó anyaghoz kötik a lelki-szellemi erőinket, és lényünk hatástalanságának, jelentéktelenségének érzetét keltik. Amint kicsinynek és jelentéktelennek érezzük magunkat a hatalmas világban és a hatalmasságokkal szemben, megfélemlíthetővé válunk. A jó és a gonosz valójában nem egymással szembenálló polaritás, ezért nem lehet sablonos gondolkodással megközelíteni, és a problémákat „fehér-fekete” alapon kezelni. A jó megalázását jelenti, ha szembeállítjuk a gonosszal, annak ellenfeleként, ellentéteként. A jó nem két gonosz szélsőség közötti nyugalmi állapot, hanem az a magasabb egység, amelyben énünk kiegyensúlyozó hatására az egyoldalú erők használhatóvá válnak, és a fejlődést szolgálják magasabb szinten. Amikor például az elbizakodottság és kisebbrendűségi érzés között ingadozva megteremtjük magunkban az egészséges önbizalom erejét. Vagy amikor megfékezzük és legyőzzük magunkban a gyávaság és a vakmerőség szélsőséges hatásait, és bátorsággá alakítva őket fölébük magasodhatunk. Az ilyen gyógyító kiegyenlítésekre törekvő erőfeszítésekből kibontakozhat az elvégzendő tett iránti szeretet, melynek megváltó ereje van.

Magánkiadás 2020, 119 oldal, 2000 forint.

 

Emil Bock: A három évEmil Bock: A három év

Emil Bock, a Keresztény Közösség egyik alapítója, majd későbbi vezetője ebben a gyönyörű könyvben foglalta össze mindazt, amit Krisztusnak a Jordán-keresztelőtől a mennybemenetelig a földön töltött életéről kikutatott, megismert. Elmélyíti az Evangéliumról szerzett megismerésünket.

Genius Kiadó, 2. kiadás
470 oldal, lágy borítású, ragasztott, ára: 4 200 Ft

 

 

 

 

Friedrich Rittelmeyer: Sorsdöntő találkozásom Rudolf Steinerrel

Az evangélikus teológus, író és lelkipásztor Friedrich Rittelmeyer maga is a kulturális élet kimagasló személyisége volt, amikor 1911-ben találkozott Rudolf Steinerrel, az antropozófia megalapítójával. Hozzá való viszonyát először a kritikus távolságtartás jellemezte, amiből mégis a kölcsönös nagyrabecsülésen alapuló barátság és munkakapcsolat alakult ki. Rittelmeyer józan világossággal és emberi melegséggel írt visszaemlékezései a leghitelesebb és legeredetibb életrajzi tanúságtételek közé tartoznak. Ráadásul fontos forrásmunkát jelentenek mindazok számára, akik élethű képre törekszenek Rudolf Steiner személyiségéről és szellemi individualitásáról.

A könyv megjelenése a Génius Kiadó kiadásában a magyarországi Keresztény Közösség támogatásával valósult meg. 207 oldal, lágy borítású, ragasztott, ára 2 900 Ft

 

 

Johannes Lenz: Keresztény Közösség

 A Keresztény Közösség lényegéről és szertartásairól ír ez a kis könyv, bevezető tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek.

A5 méretű kiadvány, 33 oldal, ára: 1000 Ft

 

 

 

 

 

Engelbert Fischer: Emberszertelő szertartás

Honnan ered az emberszentelő szertartás? Erre a kérdésre a legkülönbözőbb szempontok szerint lehet válaszolni. Ha azonban hűek akarunk maradni ahhoz a gondolathoz, hogy a valódi kultusz abban nyilvánul meg, amit az érzékeknek megjelenít, akkor megkérdezhetjük: mi szükséges ahhoz, hogy egy szertartás megjelenhessen a világban?

Néhány fejezetcím: Mi is az igazi kultusz? Miért kell ma a kultuszt megújítani? Miről szólnak az oltár színei az évkörön belül? A kenyér és bor átváltozása testté és vérré – hogyan képzelhető ez el? A kommúnió (úrvacsora)

A5 méretű kiadvány, 47 oldal, ára: 1000 Ft

 


Feltámadási erők a párkapcsolatokban

Gwendolyn Fischer előadása Budapesten, 2009. április 7-én

„Ha rákérdezünk, hogy mi az, ami egy párkapcsolatnak, barátságnak, házasságnak a veleje, akkor nem a tudásra gondolunk vagy a szakképzettségre, foglalkozásra, vagy a társadalmi életben elfoglalt pozícióra, hanem a szívkapcsolat áll a középpontban.” Gwendolyn Fischer a szív kialakulásáról, a női és a férfi konstitúciója közötti alapvető különbségekről, egy kapcsolat szintjeiről és a párkapcsolat ápolásának lehetőségeiről, a hűségről, mint lehetőségről beszél elmélyült és szívet melengető módon.

A5 méretű kiadvány, 16 oldal, ára: 1000 Ft

 

 

 

A Keresztény Közösség jelentősége ezoterikus nézőpontból és kapcsolata az antropozófiai mozgalommal

Dr. Alfred Heidenreich előadása antropozófusok számára Angliában, 1942. június 14-én.

Dr. Alfred Heidenreich a Keresztény Közösségnek és az antropozófiai mozgalomhoz való kapcsolatának általában vett jelentőségéről beszél ezoterikus nézőpontból. Előadásában kifejti az emberszentelő szertartás objektív kozmikus, szellemi-nevelési (vallásos) valamint szellemi-gyógyítói jelentőségét.

A5 méretű kiadvány, 15 oldal, ára: 1000 Ft

 

 

 

Krisztus megjelenése az éteriben

Gwendolyn Fischer előadása 2008. február 9-én Dornachban, a Gazdakonferencián,  2008. novemberében a Magyar Antropozófiai Társaságban

A5 méretű kiadvány, 12 oldal, ára: 1000 Ft

 

 

 

 

A Miatyánk Rudolf Steiner megjelenítésében

Peter Selg írása, 1. fejezet

A5 méretű kiadvány, 31 oldal, ára: 1000 Ft