A lelki higiénia által kialakíthatunk olyan szokásokat, amelyek segítenek megőrizni a testi-lelki-szellemi egyensúlyunkat. Az életerők és lelkierők kimerülésének megelőzéséhez érzékelnünk kell a saját testi-lelki-szellemi igényeinket, és rendszeresen újra kell értékelni a teendők fontossági sorrendjét. Egészséges életfolyamatok kialakítására kell törekedni, és lehetőleg szokássá tenni azt, ami támogatja ezeket.
Számos kérdés merülhet fel. Például:
• Hogyan kezeljem a stresszt?
• Hogyan ne keletkezzen bennem félelem és aggály?
• Vajon a valóságot érzékelem-e?
• Tudom-e kezelni a helyzetet?
• Van-e tartásom és kitartásom, amikor komoly és nehéz élethelyzetekkel találkozom saját életemben vagy a szeretteimnél?
A megfelelő módon fejlesztett önismeret a megoldás ezekre a kérdésekre.

   Weöres Sándor: Protohomo

   Az ember még nem ember,
csak hadonászó, veszélyes kamasz.
Az ember akkor lesz ember,
ha átvilágítja mélyéig önmagát,
s a benső világosságból
környezetére sugarat bocsát.

Olyan szintre kell emelni az önismeretünket, hogy azokból a krízishelyzetekben is alkalmazható esszencia álljon rendelkezésre. Meghatározó tényező, hogy milyen öntudattal élünk.
A fizikai testünk átéléséből ered a testi tudatunk, amit jelentősen befolyásolnak a fizikai testhez kapcsolódó érzékek, a testi életfolyamatok és ösztönerők. A lelki tudatunk sokrétűen nyilvánul meg az érző lélekben, értő lélekben és tudati lélekben. Fő motívuma az öröm és fájdalom átélése, a változások követése.
Az Én-erőnk és hatásainak keresése, tevékeny irányítása ébreszthet rá bennünket arra a szelleminek nevezhető tudatra, hogy emberként nemcsak testi lények vagyunk, nem is csupán testi-lelki lények, hanem szellemi-lelki-testi lények. Ha a fizikai testhez és lélekhez közvetlenül kapcsolódó életerőket is figyelembe vesszük, mondhatjuk: fizikai testben, életerőtestben és lélektestben élő szellemi lények vagyunk.
Már egy kamasz is felméri, hogy nem minden rossz, ami antipatikus, és ha kiemelkedik az antipátia eltávolító érzéséből, megőrzi vagy akár fokozza érdeklődését az antipatikus ember felé, képes egyre inkább Én-erejével alakítani, irányítani a lelki erőit. Így elérheti azt, hogy a hatalmas szabadságvágyához egyre jobban kacsolódjon a felelősségérzete, és azzal arányosan növekedjen.

„Minden ember élete kísérlet, hogy eljusson önmagához. Minden ember élete egy ösvény sejtése. Senki sem volt még teljesen és maradéktalanul önmaga, mégis mindenki igyekszik önmaga lenni: ki tapogatózva, ki ahogy éppen tud.”
Herman Hesse írta a Demian című regényében

A szokássá vált lelki higiénia segít bennünket abban, hogy egészséges szellemi-lelki életet élhessünk:
• igyekezni helyt állni a kedvezőtlen körülmények között is
• éretten mérlegelni a lényegest és lényegtelent
• bátran vállalni az új kihívásokat, felismerni a félrevezető csábításokat
• kezelni a stresszt, a feszültségeket
• növelni a kitartást, tűrőképességünket
• kitapasztalni a belső egyensúly helyreállításának módjait

Tájékoztató egyéni beszélgetés kéréséhez