Max Wolfhügel: Úton Emmaus felé

Az emberszentelő szertartás, mint megújított mise, a Keresztény Közösség központi istentisztelete. Keresztény Közösség ott jön létre, ahol éltetik az emberszentelő szertartást. „Ha ketten vagy hárman összejönnek a nevemben, akkor Én is közöttük vagyok.” Ezek Krisztus szavai, melynek igazsága újra és újra beigazolódik. A szertartás megszenteli az emberi létünket, és lélekemelő erejével nemcsak a személyes lelki gyógyulást szolgálja, hanem erőt, bátorítást ad ahhoz is, hogy a Feltámadott fokozott jelenlétét érzékelve cselekedjünk és gyógyítóan hassunk sorsközösségeinkben és a világban.

A szertartás ünnepi időszakonként változó imával hangzik el és változó kultikus színekkel jelenik meg az év keresztény ünnepkörében. Állandó részei az evangélium hirdetése, a vasárnapi prédikáció, a hitvallás, áldozati felajánlás, átváltozás (latinul transsubstantiation) és az egyesülés (latinul communio).

A közösség állva hallgatja az adott héthez tartozó evangéliumrészletet. A hitvallást csak a szertartást tartó pap mondja az oltárnál, hogy mindenki szabad maradhasson abban, mit ért, mit hisz, és mivel kapcsolatban vannak olyan kérdései, amelyeket hitének elmélyítéséhez tisztázni szeretne.

Az áldozati felajánlásban a gyülekezet az isteni világhoz emeli egyesített akaratát, érzését és gondolatát, és áldozati adományként felajánlja a kenyeret és a szőlő termését. Az átváltozás (transszubsztanciáció) az emberszentelő szertartás meghatározó eseménye, melyben a Feltámadott Krisztus ereje áthatja a földit. A kommunióban fogadjuk az átváltoztatott kenyeret és szőlőtermést mint a feltámadásban élő Krisztus testét és vérét. A kommuniónak két része van: először a pap fogadja a közösség részére, utána lehetőség van egyénileg is az átváltoztatott szubsztanciák és a békeáldás fogadására az oltárnál. Betegek is fogadhatják a kommuniót, akár az otthonukban vagy kórházban.

Az emberszentelő szertartás folyamatát keresztvetések kísérik a Szentháromság, az Atya, a Fiú és a Szentszellem (Szentlélek) nevében. A pap az oltárnál függőleges, vízszintes irányokban, majd kör alkotva Nap-keresztet vet, mely összefogja a szertatáson résztvevők keresztvetéseit. A résztvevők eközben három kis keresztet vetnek a homlok, az áll és a mellkas előtt, azon a három helyen, ahol nálunk a keresztelés történik gyermekkorban víz, só és hamu szubsztanciákkal, a gondolkodás, az akarat és az érzés élővé tétele érdekében. Keresztvetés nélkül is bárki részt vehet az emberszentelő szertartáson vagy más keresztvetési szokását is gyakorolhatja nyugodtan.

Részletesebben lehet olvasni az emberszentelő szertartásról a kiadványainkban.

Kép és hangfelvételt nem készítünk a szertartásainkról, és a résztvevőket is arra kérjük, hogy ne készítsenek, mert így tudunk együtt odaadó figyelemmel a megújított szentség teljesítőivé válni.

A szertartásaink időpontjait a programismertetőben és honlapunk eseménynaptárában tesszük közzé.