A felelősségteljes életvezetéshez időről időre szükségünk van tudatos visszatekintésre és elmélyedésre. Ha a lelkésszel folytatott egyéni beszélgetésben emlékezünk azokra a szépségekre és nehézségekre, amelyeket az élet nyújtott számunkra, és rátekintünk arra, amit elgondoltunk, akartunk és megtettünk, növekszik az önismeretünk, mélyebben kapcsolódunk önmagunkhoz, saját énünkhöz. A lelkiismeretünk fényében egy-egy élethelyzetre vagy életszakaszra tekintve kereshetjük, és mélyebben megközelíthetjük azok maradandó lényegét, tanító üzenetét. Szó lehet a szenvedésünkről, félelmeinkről, kétségeinkről, de örömeinket, reményeinket, és céljainkat is kifejezhetjük annak érdekében, hogy a beszéd és a meghallgatás megadhassa számunkra azt a belső biztonságot és ítélőképességet, amely továbbsegít életutunkon, és erősíti a sorsalakító képességünket. A lelkész érdeklődő, együttérző figyelemmel van jelen, nem minősít, nem ítélkezik, és megőrzi a beszélgetés titkait.

A beszélgetéshez kapcsolódva kérni lehet a megújított gyónás szentségét is, ami egy rövid szertartás. A szentség fogadásában sokrétűen és szabadon hagyóan tapasztalható a Feltámadott Krisztus felemelő és átlelkesítő ereje. A magasabb rendűre irányított gondolataink letisztulhatnak, és tudatosabbá válhat az, amit igazán jó akarni, aminek következményeivel békében élhetünk. Így mélyebben átélhetjük a szeretetre méltóságunkat, és növekedni tud bennünk a szeretet az isteni világ és az emberek iránt.

A megújított gyónás szentségének fogadása elmélyíti a felkészülést az emberszentelő szertartás kommúniójára, és a kommunióban az átváltoztatott szubsztanciák és a békeáldás fogadásával válik teljessé. A gyónás ritmikus ismétlése szabadon megválasztott időközökben életet erősítő segítséget jelent.

Letölthető írás  Tom Ravetz: A megújított gyónás szentsége