Fontos a halállal és temetéssel kapcsolatos kérdéseket időben átgondolni, tisztázni, és szándékainkat a hozzátartozóink, lelkészeink tudtára adni. Időben készüljön egy könnyen hozzáférhető, írott rendelkezés a temetésről, és ez ne az általános végrendeletbe kerüljön, ami esetenként csak hetekkel az elhunyt halála után ismerhető meg.

Ha valaki súlyos beteg és lelkigondozói kísérésre van szükség, vagy közeledik a halálhoz, meghalt, és felmerül a temetés kérdése, kérjük vegye fel a kapcsolatot minél előbb a lelkészeinkkel: Elérhetőségeink

A temetési szertartások imáikkal és cselekedeteikkel a halál küszöbén át az örökkévalóság birodalmába vezetik az elhunytat.  Két különböző temetési szertartásunk van: egy a felnőtt elhunytak számára, és egy másik, a 14 éves koruk előtt elhunyt gyermekek temetéséhez, mely bensőséges vigaszt nyújt a szülőknek.

Egy temetési folyamat lehetséges szertartásai:

1, Útra bocsátó áldás a halált követő harmadik napon

2, Temetési szertartás búcsúbeszéddel, legkorábban a halált követő negyedik napon

3, Emberszentelő szertartás az elhunytért a temetést követő egyik szombaton a Keresztény Közösség kápolnájában

Az útra bocsátó áldás segít az elhunytnak a halál utáni lelki létbe lépni, amikor a harmadik nap körül a fizikai a testtől eloldódnak az életerők. Ez a szertarás 5 perc tartamú, búcsúztató beszéd nélküli, a végén lehetőleg zenével. Bárhol lehet, ahol az elhunyt holtteste mellett állhatunk, akkor is, ha ez térben és időben csak szűk családi, baráti körben lehetséges. Ideális otthonban, templomban, temető ravatalozójában, de lehet a kórház patológiáján vagy egy temetkezési vállalat hűtőházában is. Utóbbiakhoz megtekintést kell kérni, és jelezni az útra bocsátó szertartás igényét. Annak, aki a szolgáltató munkatársaként ezt lehetővé teszi, elő és utókészületekkel együtt 30 perc körüli készenlétre lehet számítani.

A temetési szertartás tartama zenével és beszéddel együtt fél óra körüli. Ha nem volt lehetővé a harmadik napon az útra bocsátó áldás megtartására, akkor a temetési szertartással együtt tartjuk, a legelején. Ebben az esetben 40 perc idővel kell számolni, és összességében egy óra előjegyzést kell kérni számunkra a temetkezési vállalat, illetve a temető ügyintézőjénél. A koporsót körüljárhatóan kérjük majd felravatalozni, mikrofonra nincs szükségünk.

Emberszentelő szertartást azokért az elhunytakért tartunk, akik kapcsolódtak a Keresztény Közösség emberszentelő szertartásához, illetve ha a hozzátartozóik, barátaik rendszeresen átélik az emberszentelő szertartást, és a temetés után szeretnék ezáltal is erőteljesebben kísérni az elhunytat további lelki-szellemi útján.

A temetés tervezésének legfontosabb eldöntendő kérdései:

1, Kéri-e a Keresztény Közösség temetési szertatását?

Ha nem ismeri még, és nem tudja eldönteni, be tudjuk mutatni a fő motívumait, akár a hozzátartókkal együtt találkozva is beszélhetünk róla.

2, Földbe történő koporsós temetés vagy hamvasztás legyen?

Szívesen segítünk szempontokkal a kérdés mérlegelésében. Ha hamvasztást kérnek, fontos tudnivaló, hogy a temetési szertartásunk csak hamvasztás előtt lehetséges a holttestnél, a hamvasztó ravatalozójában. Hamvasztás után nincs temetési szertartásunk. A hamvak elhelyezése egy külön folyamat, mely többféleképpen történhet, a közreműködésünk nélkül, vagy a segítségünkkel. Ez esetben a lelkészünk nem kultikus öltözékben van jelen az eseményen, mert nem szertartást tart, legfeljebb beszédet, áldást mond, ha kérik.

3, A temetés helyszíne és időpontja

A fölbe történő temetés szertartását bármely temetőben vállaljuk Magyarországon, de közreműködést kérünk a temetővel, temetkezési vállalattal való kapcsolattartásban. A szertartást lehet a ravatalozóban tartani, melyet rövid áldás, lehetőleg ének, zene is kísérhet a koporsó sírba helyezésénél. Ha az időjárás engedi, és a gyászolók köre meg tudja közelíteni a sírt, lehet a sírnál tartani a szertartást. A hamvasztás előtti temetési szertartást a választott hamvasztó ravatalozójában tartunk. Amint egyeztettük, hogy a család és barátok részéről mely időszakban elképzelhető a temetés, adunk több időpont lehetőséget, melyek közül kiválaszthatják a temetkezési vállalatnak, temetőnek, hamvasztónak is megfelelőt.

4, Búcsúztató beszéd(ek)

Az elhunyt életrajzát átfogó, lényét és törekvéseit jellemző búcsúztató beszéd előkészítéséhez visszaemlékezéseket kérünk a családi és baráti körből, szerkeszthető dokumentum formában. Segítő szempontok ehhez letölthetők alul.

Ha a családtagok vagy barátok közül más is szeretne beszédet mondani, lehetséges, csak egyeztetni kell a várható időtartamát és a helyét a szertartás menetében.

5, Zene

Ha esetleg tudnak szervezni élő zenét vagy éneket a szertartás előtti gyülekezés, várakozás idejéhez, nagyon jó. Egyébként tudunk mp3 formátumban letölthető zenéket ajánlani, illetve választhatnak a temetkezési szolgáltató zenei archívumából. A szertartáshoz élő zenét javaslunk a szertartás elején (1-2 perc), a szertartás közben elhangzó búcsúztató beszéd után (fél perc-1 perc) és a szertartás végén (1-2 perc). Ha a családi, baráti körből nem tudja ezt vállalni valaki, akkor meg tudunk kérdezi csellista zenészeket, tudná-e vállalni egyikőjük. A zenész és hangszerének szállításáról Budapesten általában tudunk gondoskodni.

A temetési folyamat lezárulása után egy adományt kérünk közösségünk további működéséhez.

Két letölthető tartalom:

Segítő szempontok az elhunyt életére tekintéshez

Elhunytak kísérése