Open/Close Menu Élő beszélgetések az egyén és a világ nagy kérdéseiről, a párkapcsolat, vallás, hivatás, válság, gyász, lelki és szellemi utak tükrében.

Szemlélődés a Vízkereszt időszak evangéliumrészletéhez

A bölcsek látogatása és menekülés Egyiptomba

Máté 2., 1-12.

“Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: „A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.” Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: „Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!” Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.”

A kelet bölcs papkirályai, a gyermekhez vezető útjuk során megállnak Jeruzsálem királyi városában, hogy az újszülött király felől érdeklődjenek. Miért nem lettek egyenesen a gyermekhez vezetve? Miért engedtetett meg nekik, hogy felhívják a gyermek ellenségeinek figyelmét az Ő megérkeztére? Úgy látszik, hogy ez a gyermek kezdettől fogva össze van kötve a halállal. T. S. Eliot verse is utal erre, amikor az egyik bölcs így szól:

… miért vezettek végig ezen az úton,

Születésért vagy Halálért? Volt Születés, igaz,

Bizonyítékot kaptunk rá, s nem kétes, láttam születést, halált,

De azt hittem különböznek egymástól…1

Az Élet érkezése, amely a Fény, előhívja a halál sötét ellenerőit is. Heródes fenyegetve érzi magát az általa bitorolt trón valódi örökösétől. Hogy megtartsa, még arra is kész, hogy ártatlan gyermekeket gyilkoljon. De a gonosz romboló erőire fellépnek az angyalok is. Megjelennek Józsefnek álmában és arra intik, hogy vigye a Gyermeket Egyiptomba, a nap városába, amíg biztonságos nem lesz visszatérniük. A bölcseknek is azt tanácsolják, hogy más úton térjenek haza, így Heródes tájékozatlan marad, amíg a gyermek elszökhet. A gonosszal együtt jár az ellentétpárja is. Az a halálerő, amely a Gyermek születésekor fellép, véglegesen legyőzetik a „megfelelő helyen”, az Ő élete végén. Mert Őbenne a halál maga válik egy új születésévé: egy új emberi forma kezdetévé.

… miért vezettek végig ezen az úton,

Születésért vagy Halálért? Volt Születés, igaz,

Bizonyítékot kaptunk rá, s nem kétes, láttam születést, halált,

De azt hittem különböznek egymástól…2

1 T. S. Eliot: A háromkirályok utazása (Vas István fordítása)

2 u.o.

Cynthia Hindes 2011

Fordította: Nagy Ágoston

Caravaggio képe a családot ábrázolja, pihenés közben az úton Egyiptom felé. Egy fehérbőrű, sötét szárnyú angyal hegedül, miközben Mária és a Gyermek alszik. Érdemes megjegyezni, hogy József tartja a kottát az angyalnak.

www.thechristiancommunity.org

https://akeresztenykozosseg.org

© 2019 A Keresztény Közösség Egyház