Open/Close Menu Élő beszélgetések az egyén és a világ nagy kérdéseiről, a párkapcsolat, vallás, hivatás, válság, gyász, lelki és szellemi utak tükrében.

„Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akik általad jöttek énhozzám a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet lényük legmélyén. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tetőled van; mert az ige összes hatalmát, amelyet nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azt, és valóban felismerték, hogy tetőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Én csakis őértük mint egyes emberekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid, és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és lényem fénye világíthat őbennük. Többé nem vagyok az érzékek világában, de ők az érzékek világában vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket, akik általad jöttek énhozzám, a te lényed hatalma által, hogy egyek legyenek, mint mi egyek vagyunk.” *

Olyan egyszerűnek tűnik a főpapi ima üzenete: „…ők megtartották a te igédet lényük legmélyén.” És: „…tartsd meg őket a te lényed hatalma által.”

Hogy lehet ezt megvalósítani: megtartani az Ő igéjét a káosz és erőszak világában? Nekünk, embereknek ez megoldhatatlan feladatnak látszik. Már azt is nehéz elképzelni, hogy majd az angyalok kibogozzák az összes csomót. Lehet, hogy angyali türelmük van, de rendet teremteni abban a káoszban, amit az emberek idéztek elő, irdatlan feladat. Még az is elképzelhető, hogy az angyalok elveszítik bátorságukat, és előbb-utóbb elfordulnak az emberiségtől, azt üzenvén: „Mi nem tudunk segíteni rajtatok, ha ti nem segítetek magatokon és egymáson.” Napjainkban előállhat az a veszély, hogy az angyalok elveszítik érdeklődésüket az emberek iránt.

A főpapi imában Krisztus mindazokért imádkozik, akik követni akarják Őt. Ebben az egy mondatban minden igaz keresztény számára – éljen bárhol és bármikor a világon – megfogalmazódik a feladat: „…ők megtartották a te igédet lényük legmélyén.” És újra itt a kérdés: hogy lehet ezt megvalósítani? Mégsem jelentheti ez azt, hogy a Biblia minden szavát meg kell tanulnunk és emlékezetünkben kell tartanunk!

Isten csendben várakozik és munkálkodik, nagyobb türelemmel, mint az angyalok. Isteni türelemmel munkálkodik azon, hogy igéjét kijelentse, megnyilatkoztassa mibennünk. Már nem parancsolatokon és tiltásokon keresztül hív minket a rendre, hanem igéje a lelkiismeret halk hangján szól – de sorsunk erőteljes hangján is. És még amikor ez a végzetet hozza is el számunkra, akkor is a Sors Urának ajándéka rejlik benne.

Ha követjük a lelkiismeret hangját, ha igent mondunk a sors szavára, akkor megtartottuk az Ő igéjét lényünk mélyén, és az Ő lényének hatalma megtart majd bennünket.

*Bastiaan Baan itt Emil Bock bibliaszöveg-változatát idézi, melyet Jon Madsen fordított angol nyelvre. A magyar szöveg ez alapján és a magyar bibliafordítás felhasználásával készült .

2024. május 26.

Fordította: Boros Mária

© 2019 A Keresztény Közösség Egyház