Open/Close Menu Élő beszélgetések az egyén és a világ nagy kérdéseiről, a párkapcsolat, vallás, hivatás, válság, gyász, lelki és szellemi utak tükrében.

Máté 17,1-18

Krisztus földi életében soha akkora ellentét nem volt a magasság és a mélység, a fény és a sötétség között, mint a hegyen történő színeváltozása és az azt követő dráma között. Alighogy igazi alakjában megjelent a hegyen, a hegy lábánál szembesült a beteg emberiséggel, amely a kétségbeesésbe kergette. „Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket?”

Ez az éles ellentét fő ismérve Krisztusnak és azoknak, akik Őt akarják követni. Szent Ágoston egyházatya egyszer ezt igen tömören ezekkel a szavakkal fejezte ki: A kereszténység története az ellenerők általi üldözés és az Isten általi vigasztalás között zajlik. Ez nemcsak a keresztényekre igaz, hanem magára Krisztusra is, aki ide-oda hányattatik az üldözés és a vigasz között, a megdicsőülés és a kísértés között. Nem pusztán a sorsa ez, hanem az önmaga által választott sorsa, még ha ez most igen keményen hangzik is. Hiszen a feltámadása után Ő maga ad választ saját kétségbeesett kérdésére: „Meddig szenvedlek még titeket?” – „Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

Az emberlény megszentelésekor felmegyünk a hegyre. A hegy – az oltár. A latin alta area szavak azt jelentik: magas áldozóhely. Még ha a szemünkkel nem is látjuk, Krisztus ezen a helyen valódi alakjában jelenik meg. Valahányszor részesülünk a szent eledelben, Péterrel együtt mondhatjuk: „Uram, jó nekünk itt lenni.” És valahányszor teljesül a szent rituálé, Ő leereszkedik velünk a hegyről, Isten vigasztalásából vissza az ellenerők általi földi üldöztetésbe.

2023. március 5.

Fordította: Boros Mária

© 2019 A Keresztény Közösség Egyház