Open/Close Menu Élő beszélgetések az egyén és a világ nagy kérdéseiről, a párkapcsolat, vallás, hivatás, válság, gyász, lelki és szellemi utak tükrében.

Szemlélődés a Mihály-időszak evanéliumrészleteihez 2009. októberében

Pál levele az Efézusbeliekhez 6: 10-19.

Mihály-időszak
2009. október 2. hete

2009. október
Mihály-időszak második hete

“Amire végül jutunk, az pedig ez: ragadjátok meg az erőt, amely felétek áramlik Krisztus megtapasztalásából a lélekben, és tiszta szellemi ereje erőteljes uralkodásából. Öltsétek magatokra Isten erejét, ahogy az ember teljes páncélzatát ölti magára, hogy kivédhessétek az ellenség jól irányzott támadásait. Mert nem a hús-vér erőkkel kell megküzdenünk, hanem hatalmas szellemi lényekkel az idő áramában, a föld szubsztanciájának megmunkálásában erőteljes szellemi lényekkel, kozmikus erőkkel, akiknek sötétsége uralkodik a mai időkön, szellemekkel, akik gonoszságot visznek a szellemvilág birodalmaiba.
Ezért aztán vegyétek magatokra Isten teljes páncélzatát, hogy megvethessétek sarkatokat azon a napon, amikor a gonosz megmutatja legnagyobb erejét, és győzedelmesen ellenállhassatok neki. Álljatok biztosan akkor, az igazsággal felvértezve, ahogy egy harcos áll felvértezve. Kössétek össze magatokat mindennel a világban, ahogyan az a szellemvilágban jogos, és ez a kötelék a szellemivel megóv majd, mint egy erős mellvért. Áramoljon keresztül rajtatok Békesség, egészen a lábaitokig, hogy utatokat járva békét vihessetek, ahogyan az angyalok birodalmából jött üzenet teszi. Minden tettetekben legyen bizalom Isten iránt. Ez a bizalom hatalmas pajzshoz lesz hasonló; ezzel kiolthatjátok a gonosz összes tüzes nyilait.
Emeljétek gondolkozásotokba Krisztus gyógyító tettének bizonyosságát. Védelmezni fogja a fejeteket, ahogyan egy sisak teszi. És a szellemet, mely bennetek életre kelt, úgy ragadjátok majd meg, ahogyan az ember kardot ragad. A szellem kardja az Isten Igéjének műve. Öltöztessen ez a páncél benneteket imáitokba és könyörgéseitekbe, hogy a megfelelő pillanatban felemeljétek
magatokat a szellemhez imádkozva, és ugyanakkor belső állhatatosságotokban, hűségetekben gyakoroljátok az éber jelenlétet. Érezzétek összekötve magatokat az ima által a szellem más hordozóival, így énvelem, Pállal is, hogy az ige ereje adassék meg nekem, amikor bátran kell, hogy elhozzam annak a szent misztériumnak a tudását, amely az evangélium üzenetében él.”

2009. október. Mihály-időszak

A naptej a nap égető sugaraitól véd minket. Az esernyő az esőtől, a kabát pedig a hidegtől óv.
A mai olvasmány arra hív, öltözzünk fel annak a szellemi közegnek megfelelően is, amelyben találjuk magunkat. Pál azt mondja, öltöztessük magunkat Isten erejébe. De mi is ez az erő? Ez az isteni szeretet ereje. Ez a szeretet kísér, mikor felismerünk egy igazságot; azt az igazságot, hogy mindnyájan egy szellemi világból származunk; hogy mindnyájunkat beburkol Isten megingathatatlan szeretete és hite bennünk.
Azért küldtek bennünket a földre, hogy megtanuljuk, hogyan adjuk át ezt a fajta és ilyen minőség szeretetet egymásnak. Az öndicsőítő gőg, az önsanyargató kétségbeesés és más emberek megvetése mind a szellemi ellenerők jól irányzott támadásai, akik arra törekszenek, hogy elválasszanak bennünket ettől az isteni szeretet erőtől. Tudjuk, hogy Isten feltétel nélkül szeret bennünket, ezért békében állunk; bízunk abban, és ezzel védjük meg magunkat, hogy mindenben, ami történik, még az ellenerőkben és a tragédiákban is,
ott van a jó írmagja, melyet ezekbe az eseményekbe az isteni szeretet ültetett be. A jónak ez a magva a jövő felé fejlődik és növekszik. Ez a fejlődő jó pedig afelé mozdul, hogy meggyógyítsa a köztünk, emberek közt lévő hasadtságot, valamint azt, amely az emberiség és az isteni szellemi lények között támadt.
John O’Donohue szavaival:
Eszmélj fel a jelenlét rejtélyére és lépj be saját jelenléted csendes hatalmasságába.
Találj örömöt és békét érzékeid templomában.
Nyerj bátorságot, mikor új hadszínterek hívnak…
Tartsa a szív melege benned jelenléted tüzét.
Sose kerülgessen kétségbeesés.
Tükröződjön külső rangodban a lélek belső méltósága…
Tapasztald meg minden napodat szent ajándékként, melyet a csoda magva köré szőttek.

(John O’Donohue: For Presence (A jelenlétért/nek), ’To Bless the Space Between Us’ (Hogy megáldjuk a köztünk lévő teret) c. kötet 42. oldal.)

Cynthia Hindes 2009
Fordította: Rostás Eszter
www.thechristiancommunity.org

Home

© 2019 A Keresztény Közösség Egyház