Open/Close Menu Élő beszélgetések az egyén és a világ nagy kérdéseiről, a párkapcsolat, vallás, hivatás, válság, gyász, lelki és szellemi utak tükrében.

Gwendolyn Fischer prédikációja
elhangzott Gödöllőn, 2010. szeptember 26-án

Hetven tanítvány kiküldése
Lukács 10. 1-11.

“Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. Így szólt hozzájuk: “Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Menjetek el! Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Útközben ne is köszöntsetek senkit. Ha azonban egy házba beléptek, legelőször ezt mondjátok: Békesség ennek a háznak! Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta a békességetek, ha pedig nem, reátok száll vissza. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek, igyátok, amit adnak, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: Elközelített az Isten országa. Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcáira, és mondjátok ezt: Leverjük még a port is, amely városotokból lábunkra tapadt, de tudjátok meg, hogy közel jött az Isten országa.”

Kedves Keresztény Közösség!

Milyen hamar elengedtük az éjszaka birodalmát, ahonnan nemrég tértünk vissza, ahol saját magasabb önvalónk előtt állunk, ahol angyalunk szárnya újra meg újra megérinti lelkünket. Az éjszaka birodalmából küldenek bennünket újra és újra a nappali életünkbe, és megbíznak azzal, amire a hetven tanítvány kapott megbízatást. Hármas megbízatásunk van:
– békét vinni,
– hirdetni az igét,
– gyógyítani.
Mai életünkben ez azt jelenti, hogy igazán mélyen akarjunk találkozni azzal, akivel ma találkozunk, mert az hidat épít ott is, ahol világok választanak el bennünket, és békét visz minden házba. Igét hirdetni azt jelenti, hogy a sok rosszról szóló szóhoz tegyük hozzá azt, ami élő a világban. Ami egészen közel van, sokkal közelebb, mint gondolnánk: az élő Krisztus országa és ereje.
Mit jelenthet a gyógyításra felhívó megbízatás? Ha lehetőségként fogadjuk azt, ami megjelenik a sorsunkban, akár a bajt, vagy betegséget is, akkor jóra fordítunk mindent. Ez a gyógyítás! A Békét teremtők, a követek, a gyógyítók nem kevesen vannak a világban, bárki közülünk azzá válhat. A legszokványosabb hétköznapot is át lehet alakítani az éjszakából merített akaratból. Az emberszentelő szertartást nappali fénynél teljesítjük, ugyanakkor komolyan vesszük az éjszaka emberét, a láthatatlan embert, és a szertartás szent menetében gyakoroljuk azt, hogy akarjuk nappal éjszakai elhatározásainkat, szeressük őket, éljünk velük.
Igen, így legyen!

© 2019 A Keresztény Közösség Egyház