Evangéliumrészlet: Máté 22,1-14 Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert,…

Lóránt László kezdeményezésére minden hónap első szombatján 16 órától 18 óráig a biodinamikus Földművelésről szóló…

2018. augusztus 23-án lépett át Engelbert Fischer a másik világba. Emlékét most az alábbi írással…

Evangéliumrészlet: Máté 3,1-17 Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: „Térjetek meg,…

A munkatársak a papokkal együttműködve hordozzák a Keresztény Közösség életét. Megbeszéljük a gyülekezetünk életével, fejlődésével…

Ez az ünnep a húsvéti ünnepkör része. A feltámadással kezdődő időszak negyvenedik napján van. Ideje…

A húsvét vasárnap – ahogy mindig – jött és ment, de a húsvéti időszak még…

A személyes találkozások elé állított korlátok idején, ám nem szellemi elszigeteltségben most, 2021 áprilisában is…

Szemlélődés a húsvéti evangéliumrészlethez: Márk 16,1-8 „Mikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna és Mária, Jakab…

Evangéliumrészlet: János 19,1-15 * Peter Skaller: Egyetlen nap, egyetlen ember, egyetlen esemény * Erre Pilátus…

Evangéliumrészlet: Lukács 22,7-20 * Peter Skaller: A forrástól a hatalmas folyóig * Amint elérkezett az…

E heti evangéliumrészlet: Máté 21,1-11 * Peter Skaller: Virágzás és viharok * Amikor közeledtek Jeruzsálemhez,…

Page 2 of 7 1 2 3 4 7