A szentségekről

Keresztelő – Konfirmáció – Tagság

Egyre többen érdeklődnek a keresztelő és a konfirmáció iránt, amelyek a kereszténnyé válás fontos eseményei. Ezért írunk néhány gondolatot ezekről és egyúttal a folyamathoz tartozó harmadik lépésről is, a taggá válásról. Továbbá mindegyik témához ajánljuk Johannes Lenznek a Keresztény Közösségről írt füzetét, amely magyar kiadásban beszerezhető a Keresztény Közösségért Alapítványon keresztül.

A keresztelő

Miért van szükség a keresztelőre?
A keresztelő és a többi szentség jelentőségét is segít megérteni, ha arra gondolunk, hogy életünk nem a születéssel kezdődik. Az anya ill. a leendő szülők közvetlenül is tapasztalhatják a magzat megelevenedését a várakozás időszakában, és valójában a testi fejlődés már a fogamzással elkezdődik. De mi van, mi volt a fogamzás előtt?
Egy két és fél éves gyermek egy más témájú beszélgetés közben váratlanul azt mondta: „Egyszer fent voltam magasan az égben, de aztán lenőttem!”. A szellemi világból, a szellemi létezésből növünk le a földi világba a megtestesülés folyamatában. Ugyanakkor növekednünk kell az elhagyott, elfelejtett szellem felé. Fel kell fedeznünk a szellemit a természetben, az emberek közötti kapcsolatunkban és az egész élethez való viszonyunkban. Így ébredhet bennünk tisztelet a természet iránt, növekedhet az embertársaink iránti szeretet és erősödhet a sorsunkat vállalni képes akarat. Tehát fel kell nőnünk oda, ahonnan lenőttünk. Ahogy a Keresztény Közösség hitvallásában, a Credoban elhangzik: Krisztus az „égi erők ura a Földön”. A keresztelő hatására megtalálhatjuk Őt a földi életben, mélyebben befogadhatjuk gyógyító erejét, és elfogadhatjuk Őt mint segítő vezetőnket.

A keresztség szentsége Krisztus feltámadási erejével hatja át a megkeresztelt gyermeket szubsztanciák közvetítésével. A víz által mindent átható életerővel, a só által fénnyel teli, áttetsző formaképzéssel, a hamun keresztül pedig a megszületendő jövendő iránti nyitottsággal. Mindez a szülők, a keresztszülők, a pap és az egész keresztelő gyülekezet jelenlétében és akaratából történik. Hatásának kibontakozását folyamatosan támogatni kell egészen a konfirmációig.


Egyre több család érdeklődik keresztelő iránt. Örömmel fogadjuk ezt, és támogatjuk a felkészülést! Ennek első lépése, hogy a szülők ismerjék a Keresztény Közösséget, legalább valamelyik szentségen keresztül. Ajánljuk a gyermekek vasárnapi szertartását és lehetőleg a konfirmációt is megismerni, mert ezeknek kell majd kísérni a vallásos nevelés következő szakaszait. A szülők és keresztszülők számára tartott felkészítő beszélgetések mellett lényeges segítség a részvétel valamelyik keresztelőn vagy a témához kapcsolódó előadáson. A várólistán belül előnyben kell részesítsük azokat a gyermekeket, akik a következő konfirmációra készülnek, viszont még nincsenek megkeresztelve.
A jelentkezéseket az alább letölthető jelentkezési lapon kérjük átadni valamelyik rendezvényen Bozókiné Tengely Annának, Silye Imrének vagy Nagy Ágostonnak, illetve postán vagy e-mailben az egyház címére.A keresztszülők neve később is közölhető. Ha szükséges, a keresztszülők választásához is tudunk segítő szempontokat nyújtani az első felkészítő beszélgetésen.

A konfirmáció

Serdülőkorban nagy változások történnek a gyermekben testi, lelki és szellemi szinten. A testi érés, az önállósodó lelki élet és az ideálok megjelenése egyszerre hatnak, gyakran nehezen terelhető hullámokat vetve. Távlatokat nyújtó magaslatok és veszélyeket rejtő mélységek kezdenek feltárulni, és felébred a törekvés az élet egyre önállóbb, egyéni vezetésére.

A konfirmáció ehhez a próbatételekkel teli fejlődési folyamathoz kapcsolódik. Az élet forrásához, Krisztushoz vezeti a gyermeket, hogy a Feltámadott erejéből tudjon meríteni örömben és szenvedésben. Ez a szentség egyben megnyitja az utat az emberszentelő szertartáshoz. Az ifjúkorba lépő gyermek első alkalommal részesül kommunióban, ami megerősíti őt ahhoz, hogy elkezdhesse önnevelését és saját életútját.


A gyermekkor lezárulásával kezdődik az egyéni sors kibontakozása, amikor az ifjúkorba lépve mély kérdések fogalmazódnak meg a fiatalban: Mi az élet értelme? Van-e feladatom? Mi lehet az, és hol a helyem?... Megfelelő válaszok és jó döntések abból eredhetnek, ha fennmarad a fiatal kapcsolata az isteni, szellemi világgal. Ha hű tud maradni önmagához és egyre jobban rátalál magára, fejlődő lényének akaratára. A konfirmáció szentsége élő forrást és erőt nyújt ahhoz, hogy életének örömeiben és szenvedéseiben érzékelje Krisztusnak, a Feltámadottnak jelenlétét, és elfogadja segítő
vezetését. A szülőknek ismerniük kell a Keresztény Közösség felnőtteknek szóló istentiszteletét, az emberszentelő szertartást, ha gyermekük konfirmációját kérik. Ez a kultikus szertartás a konfirmáció második része, kommunióval (úrvacsorával) a fiatalok számára. A konfirmáció által még nem válik taggá a fiatal a Keresztény Közösségben, de már önállóan keresheti a szertartásokat, rendezvényeket, szabadon alakíthatja kapcsolatát a közösséggel.

Konfirmációra jelentkezési lap

Tagság a Keresztény Közösségben

A keresztelő által a gyermek a keresztények világot átfogó közösségének tagjává válik, de ezzel még nem válik a Keresztény Közösség tagjává, ahogy a konfirmációval sem. Felnőttként, szabad döntés útján lehet taggá válni. A szentségekkel együtt élve, az emberszentelő szertartást megismerve a Keresztény Közösség egyik gyülekezetében szellemi otthonra találhat a kereső ember, és megszülethet benne az elhatározás, hogy tagként kötődjön a közösséghez. A pappal folytatott beszélgetések kísérik ennek érlelődését. Az alapos megfontolással hozott döntés a felelősségteljes kötődés megfelelő alapja. A közösséghez tartozás egyéni, személyes szempontból azt is jelenti, hogy az egyén részévé válik Krisztus élő, szellemi testének. Az evangélium, a Mi Atyánk ima és a hitvallás (Credo) ápolása erőt és tartást nyújt ahhoz, ami a hét szentség lényének hordozójává és teljesítőjévé teszi a tagot. Aki a Keresztény Közösség tagjává válik, az felelősséget vállal a közösség szellemi küldetésének teljesítésében, keresztény életével segíti az emberi kapcsolatok kibontakozását, és rendszeresen hozzájárul a közösségi élet feltételeinek megteremtéséhez.

Házasságkötésre jelentkezőknek

A házasságkötéshez fontos, hogy a jegyespár egyike ismerje a Keresztény Közösséget valamelyik szentségen keresztül. Három-négy felkészítő beszélgetésre van szükség, melyek témái: az egyéni életutak és a párkapcsolat életrajza, embertan női-férfi szempontból, a házasság ápolásának lélektana, a házasságkötés szentségének tartalma, a tanúk felkészítése (harmadik-negyedik alkalom). Ezeket a beszélgetéseket több hónappal a házasságkötés előtt kezdjük, melynek helyét és idejét egyeztetve tűzzük ki.
Az anyakönyvvezető előtti házasságkötés, amely az életközösség jogi szintjének felel meg, feltétele a szentség teljesítésének, ezért a szertartás előtti időszakra kell tervezni.

Házasságkötésre jelentkezési lap