Kiadványok

Keresztény Közösség

Rovat:

Johannes Lenz: Keresztény Közösség

Az elmúlt évszázad hatalmas változásokat és átalakulásokat hozott Közép-Európában. Feléledt az újrakezdés vágya és ezzel együtt a keresési vágy is, hogy az élet minden területén biztos alapokra leljünk. Az igazi keresés során jutott el az ember a Waldorf pedagógiához, a bio-dinamikus mezőgazdasághoz, valamint az antropozófiai orvosláshoz.
Vallási területen is létezett egy embercsoport, akik a kereszténységen belül akartak valami teljesen újat. Keresztény Közösség néven, mint vallást megújító mozgalom léptek a világ elé.
A Keresztény Közösség lényegét írja le ez a kis könyv, mely először jelenik meg magyar nyelven. Köszönet illeti mindazokat, akik önzetlen munkájukkal részt vettek a fordításban és azoknak is, akik lehetővé tették megjelenését. Jusson el ez a könyv mindazokhoz, akik keresnek, és komolyan törekszenek arra, hogy a kereszténységet új módon éljék át.

Graz, 2003. november

Michael Kaiser
a Keresztény Közösség papja

Emberszentelő szertartás

Rovat:

Engelbert Fischer: Emberszertelő Szertartás

E rövid fejezet közreadásával kívánjuk bemutatni Engelbert Fischer: Emberszertelő szertartás című könyvét, mely a Keresztény Közösség Alapítvány gondozásában jelent meg. A szerző a Keresztény Közösség lübecki gyülekezetének papja. A könyv 2002-ben jelent meg az Urachhaus kiadónál. Előzetesen pár fejezetcím:

  • Mi is az igazi kultusz?
  • Miért kell ma a kultuszt megújítani?
  • Miről szólnak az oltár színei az évkörön belül?
  • A kenyér és bor átváltozása testté és vérré - hogyan képzelhető ez el?
  • A Kommúnió (úrvacsora)

Honnan ered az emberszentelő szertartás?

Erre a kérdésre is, mint ahogy annyi más korábban felvetett kérdésre, a legkülönbözőbb szempontok szerint lehet válaszolni. Ha azonban hűek akarunk maradni ahhoz a gondolathoz, hogy a valódi kultusz abban nyilvánul meg, amit az érzékeknek megjelenít, akkor megkérdezhetjük: mi szükséges ahhoz, hogy egy szertartás megjelenhessen a világban? Ha a válaszunkat a legszükségesebbekre akarjuk korlátozni, akkor az alábbiakat kell szem előtt tartani: egy könyv, amelybe szavakat írtak és valaki, aki ezeket olvasni tudja, és meg tudja szólaltatni. Természetesen szánalmas dolog lenne, ha kultikus módon nem akarnánk többet megjeleníteni, csak azt, ami a legszükségesebb. Amikor azonban a Keresztény Közösséget a nemzeti szocialista uralom alatt betiltották, akkor ez a „legszükségesebb” is kifejtette és megmutatta az erejét.

Tartalom átvétel