Írások

Evelyn Francis Capel: Mennybemenetel

Rovat:

Ez az ünnep a húsvéti ünnepkör része. A feltámadással kezdődő időszak negyvenedik napján van. Ideje a Húsvét dátumával együtt változik, de a Mennybemenetel napja mindig csütörtökre esik. Tíz nappal utána jön Pünkösd, mellyel lezárul a Mennybemenetel rövid időszaka. Kevés ünnep van, amely ekkora nehézséget okoz a mai embernek, mint ez, aminek az lehet a magyarázata, hogy nem ünneplik olyan széles körben, mint a Húsvétot vagy a Pünkösdöt. A keresztény ünnepkörben azonban lényeges részét képezi annak az átélési folyamatnak, amely egyiktől a másikig vezet. Az evangéliumból ismert események szerint a feltámadás napjai, amikor az apostolok a Feltámadott közvetlen jelenlétében éltek, a Mennybemenetellel zárulnak le. Ekkor azt látták, hogy eltűnik a felhőkbe a szemük elől. Egy új szakasz kezdődik ezzel a feltámadási folyamatban: Krisztus egyesülése az Atya birodalmával. A kereszténység élete még ma is ebből az eseményből ered, s mint a patak vize, folytonosan a forrásából táplálkozik. Épp ezért olyan fontos, hogy korunkban ismét megértsük jelentőségét.

Evelyn Francis Capel: A megtestesülés és a második eljövetel

Rovat:

Isten Fiai a mennyei magasságokban aggódtak és bánkódtak az elsötétült, földi világban élő, bukott Ember állapota miatt. Legifjabb teremtményük, akinek lényébe beleárasztották a világerőket, már nem tükrözte tisztán az isteni képet. Az Emberből a mennyei Atya elveszett fia lett. A Föld fokozatosan a halál hideg szorításába került, és a gonosz ellenerők szakadatlan szembenállása egyre csak emésztette az emberi létezést. Isten Fiai pillantásukat a világegyetem sötét pontjára irányították, mely távol esett az ő birodalmuktól, és csordultig teltek részvéttel. Feltámadt bennük az akarat, hogy elhozzák a gyógyulást az elveszett embergyermekeknek, életet küldjenek oda, ahol a halál az úr, és fényt, ahol a sötétség uralkodik. A mennyei tanácsban megszületett és megérett a világra szóló döntés. Elhatározták, hogy a Földön élő emberiségnek elküldik a megváltás lehetőségét, odaadnak Egyet a legmagasabb szellemlények közül, hogy gyógyítóként ereszkedjen alá az Istentől elhagyott világba. Ő, akin keresztül Isten teremtő Igéje kezdetben kiárasztotta a teremtést, magára vállalta a megváltás feladatát.

Bastian Baan: Meditációk a halottakért

Rovat:

Amikor nem tudunk kellően ráhangolódni a meditációra, érdemes a halottakhoz fordulnunk.
ALBERT STEFFEN

Ahogyan a fenti idézet is utal rá, az elhunytakhoz történő meditatív kapcsolódás nemcsak magukhoz a lelkekhez, hanem gyakran az igazi meditációhoz is elvezet. Ily módon a kapcsolatból adódó, teljesen elemi, alapvető érzéseken keresztül elérhetővé válik a meditáció világa. Valójában ezek az érzések előfeltételei annak, hogy igazi kölcsönösség alakuljon ki a halottakkal való érintkezésben.

Bastian Baan: Az arany középút

Rovat:

A meditáció művészete abban rejlik, hogy meg tudjunk állni a szélsőségek között középen. Az előző fejezetben is esett már szó arról, hogy a rokonok szeretete vigaszt nyújt a halottaknak világukban, ahol „forróság” és „hidegség” van. A középút keresése nagyon fontos nemcsak a meditáció minden formájában, hanem az imában és szertartásban is.

Bastian Baan: A visszatekintésről

Rovat:

A visszatekintés legjobb módja annak, hogy a tapasztalatainkból tanuljunk, és önismeretté,
felismerésekké alakítsuk át őket. Amikor a napi események és elfoglaltságok forgatagában gyorsan
kell cselekednünk, hajlamosak vagyunk rögtön áttérni a következő dologra, és nem állunk meg,
hogy visszatekintsünk korábbi cselekedeteinkre. Pedig még a teremtő is visszatekintett a teremtés
minden napja végén: „És látta Isten, hogy ez jó”. (1Móz 1,12).

Tom Ravetz: A megújított gyónás szentsége

Rovat:

Részlet a Dogmától mentesen című könyvből

Emil Bock: Krisztus az asszonyok között – Mária és Márta

Rovat:

(részlet Az Evangélium - Elmélkedések az Újszövetségről című könyvből)

Emil Bock: A vízen járás

Rovat:

(részlet Az Evangélium - Elmélkedések az Újszövetségről című könyvből)

Csatolt fájl: 

Emil Bock: A Jordán-keresztelő – a Názáreti Jézus mint Krisztoforosz

Rovat:

Emil Bock: Az Evangélium - Elmélkedések az Újszövetségről című könyvéből

Emil Bock: Júdás és Ödipusz

Rovat:

Emil Bock: Az Evangélium - Elmélkedések az Újszövetségről című könyvéből

Megvilágosító erővel mutat rá annak a problematikitának a hátterére és aktualitására, ami az egyik legnehezebben érthető és magyarázható: Júdás lényére és tettére.

Tartalom átvétel