Hírek

Közhasznúsági beszámoló 2011

Rovat:

A Keresztény Közösség Egyház közhasznúsági beszámolója a mellékelt dokumentumokban megtekinthető

A Keresztény Közössség nyári táborai

Rovat:

Családos közösségi tábor:
2012. július 24-29. Téma: A belső rend teremtő ereje

Konfirmációra készülők tábora:
2012. július 24-29.

Mindkét tábor helyszíne:
Fehérlófia Waldorf Iskola (8248 Nemesvámos, Kossuth u. 24.)

Részletek és jelentkezési lap a mellékletekben!

A Keresztény Közösség körlevele 2012. húsvét

Rovat:

Benne:

 • Húsvét és a világmindenség Emil Bocktól
 • Megpróbálunk kóstolót felidézni a februárban Dobogókőn tartott nemzetközi alapító ünnepségünkből
 • Beszámolunk a jogi helyzetünk alakulásáról
 • Fra Angelico freskóját Hegedűs Miklós ismerteti
 • Eseménynaptárunk immár sűrű szedésben fér csak el
 • Evangéliumkörök az eddiginél is több helyen
 • Evangéliumrészek és kapcsolattartás
 • Nyári tábor, nemzetközi ifjúsági találkozó

A Keresztény Közösség Körlevele 2011. karácsony

Rovat:

Benne:
visszatekintünk az alapítási hétvégére és
előretekintünk a karácsonyi és epifániai szertartásokra, amelyek magyarul még sohasem hangzottak el!
A szellemnek szóló táplálékok Emil Bock és Rielke írásai, de Gwendolyn Fischer levele és a világ minden tájáról érkezett üdvözletek is.
Pontos részletekkel küldjük a szertartások időpontjait.

Nemzetközi gyülekezetalapító ünnepi találkozó 2012. február 17-19. Dobogókő

Rovat:

Letölthető az alapítási ünnepség ismertetője és a jelentkezési lap.

Körlevél különkiadás: alapítási programfüzet

Rovat:

A Keresztény Közösség alapítása 1922-ben küzdelmes időszakban történt. Az alapításra készülő közösséget lelkesítő örömmel hatotta át az, amit Friedrich Rittelmeyer a következő szavakkal fejezett ki:

MEGHÍVÓ Gwendolyn Fischer előadásaira

Rovat:

November 22-én, kedden 18 órakor
Magasztosság vagy kimerültség??
Szakadékok és magaslatok a mai szülők életében
a Váci Waldorf Iskola új épületében (2600 Vác, Téglaház út hrsz. 1620/7.)

November 23-án, szerdán 18 órakor
Krisztus Én-ből fakadó tettekre bátorít bennünket – előretekintés A Keresztény Közösség alapítására advent 3. vasárnapján
a Pesthidegkúti Waldorf Iskolában (1028 Budapest Kossuth L. u. 15-17.)

Alapítási programismertető

Rovat:

A Keresztény Közösség budapesti otthonának címe:
1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 34. I/1.

Ide várunk mindenkit
a gyülekezetté válás alapítási ünnepségeire és
a rendszeressé váló szertartásokra!

 • A Keresztény Közösség novemberi találkozója
 • Gwendolyn Fisher előadásokat tart
 • A magyarországi gyülekezet alapító ünnepsége
 • Hogyan tovább az alapítás után?
 • Evangeliumrészletek
 • Evangéliumkörök
 • Kapcsolattartás

A Keresztény Közösség Körlevele 2011. október

Rovat:

A tartalomból:

• Címlapunkon: Benabarre – Mihály legyőzi a Gonoszt
• Szeretettel hívunk mindenkit a gyülekezetalapítási ünnepségsorozatra! Már a novemberi találkozóra is (l. 18. oldal)!
• Mit jelent a gyülekezetalapítás? Értjük-e, felkészültünk-e rá? Ehhez kapcsolódva közöljük Vicke von Behr márciusi előadását.
• Új egyháztörvény született, beszámolunk az új jogi helyzetünkről és a nyitott kérdésekről.
• Közreadjuk Gwendolyn Fischer szeptember 24-én mondott prédikációját
• Visszatekintünk a nyári közösségi táborra.

A Keresztény Közösség Körlevele 2011. április

Rovat:

A tartalomból:

• Gyülekezetet alapíthatunk!
• Címlapunkon: Krisztus levétele a keresztről.
• Emil Bocktól arról olvashatunk, hogy miért ünnepel a Keresztény Közösség négyhetes passió időszakot a hagyományos nagyböjt helyett.
• Felsorolásban adunk áttekintést a 2010-ben végzett tevékenységeinkről.
• Áprilisi találkozónk részletes programja.
• Várjuk a jelentkezéseket a jövő évi konfirmációra.
• Segítő kezeket keresünk a kultikus ruhák varrásához és sok más feladathoz.
• Idén is lesz nyári közösségi tábor!
• Keressük közösségi helyiségünket az elkövetkező évekre!

Tartalom átvétel