Emil Bock: A Jordán-keresztelő – a Názáreti Jézus mint Krisztoforosz