A Keresztény Közösség magyarországi helyzete

Visszatekintés az elmúlt négy évtized eseményeire,
jövőbeni lehetőségeink

A Keresztény Közösség története négy évtizedes múltra tekint vissza Magyarországon, míg hosszas előkészítő munka után megalakulhatott A Keresztény Közösség Egyház 2007-ben.
A megalakulásig vezető út főbb állomásai:

 • 1965-1986: az elsõ keresztelõk – NDK-s kapcsolattal rendelkezõ családokban
 • 1986-2007: szervezett elõkészítõ munka Michael Kaiser úr vezetésével
 • 2007-2009: megalakul A Keresztény Közösség Egyház, a megkezdett munkát Gwendolyn Fischer és Silye Imre folytatják.
 • I. Induló szakasz (1965-1986)
  A Keresztény Közösség első magyarországi „fecskéi” a németországi (NDK-s) kapcsolatokkal rendelkező családok voltak, akiket megérintett a Keresztény Közösség bensőséges jellege, és gyermekeiket a Keresztény Közösség szertartása szerint kereszteltették meg az 1960-as, 70-es és korai 80-as években. Az első keresztelőre 1965. július 29-én került sor, Budapesten.

  II. Előkészítő szakasz (1986-2007)
  A tényleges magyarországi munkát a Keresztény Közösség először Bécsből, majd Grazból kiindulva szervezte meg a magyar érdeklődők számára. Ebben az úttörő munkában oroszlán szerepet játszott Michael Kaiser úr, a grazi gyülekezet papja, aki fáradhatatlan szorgalommal és kitartással végezte a Keresztény Közösség ügyének szolgálatát nemcsak saját gyülekezetében, hanem Magyarországon, Szlovéniában és Horvátországban is.
  Ebben a szakaszban számos szertartás, rendezvény és csoportos foglalkozás jelentette azt a komoly előkészítő munkát, mellyel a leendő magyarországi közösség megalakulását készítette elő Kaiser úr.

  A Keresztény Közösségért Alapítvány
  A munka folytatásához szükségessé vált a közösségépítést segítő jogi alap és forma megteremtése. Ennek érdekében alakult meg Magyarországon 2002. novemberében a Keresztény Közösségért Alapítvány. Célja, hogy lehetőséget teremtsen és segítséget nyújtson a kereszténység tudatos, szabad megéléséhez és megismeréséhez.
  Az Alapítvány kiemelt feladatának tekintette, hogy előkészítse és segítse a magyarországi gyülekezet megalakulását, amely egy közös terhek viselésére vállalkozó kör és magyar pap, illetve papok együttműködése révén jöhet létre. Tevékenységének középpontjában a Keresztény Közösség feladatának és működésének minél szélesebb körű ismertetése állt programok, előadások és szertartások szervezésével.

  Magyar nyelvű szertartások
  Nagyon sokat jelentett ebben a folyamatban, mikor a Keresztény Közösség vezetősége elfogadta és jóváhagyta az Emberszentelő szertartás magyar nyelvű fordítását. Ennek nyomán lehetőség és mód nyílt arra, hogy Magyarországon és magyar nyelven kerüljenek megtartásra a különböző szertartások. 2002 óta az Emberszentelő szertartások, valamint a konfirmáció, majd a keresztelők és házasságkötések is magyar nyelven hangzanak el, egyre nagyobb érdeklődés mellett.

  III. Gyülekezet építés (2007-től)
  A Keresztény Közösség életében fordulópontot jelentett a 2007-es év, több szempontból is:

 • 2007 márciusában megalakult „A Keresztény Közösség Egyház”, mely lehetõvé tette a megkezdett munka immár egyházi keretek között való folytatását.
 • A másik nevezetes (mondhatni történelmi) esemény az elsõ magyar pap, Silye Imre felszentelése Stuttgartban, ugyancsak 2007 márciusában, ezzel kézzel fogható közelségbe került, hogy állandó pap legyen Magyarországon.
 • A Keresztény Közösség központi vezetése 2008-ban Gwendolyn Fischert és Silye Imrét bízta meg a magyarországi munka irányításával. Fischer asszony a grazi gyülekezet papja, az időközben nyugdíjba vonult Michael Kaiser úr utódjaként, Imre pedig jelenleg Szentgallenben végzi szolgálatát, hogy gyakorlott gyülekezeti papként térhessen haza Magyarországra.

  Aktuális helyzetkép
  Jelenleg mintegy 250-300 ember van kapcsolatban a Keresztény Közösséggel, ami biztató a jövőbeni gyülekezet megalapításának szempontjából. Jellemzően a szertartások és az ahhoz kapcsolódó családi események jelentik a kapcsolódási pontot a Keresztény Közösséghez, és a gyülekezet-szervező, -építő munka hangsúlyát is ez a terület képezi.
  Jóllehet ez a munka számokkal ki nem fejezhető, az egyre növekvő érdeklődést jól érzékelteti a közel 120 keresztelő, 50 konfirmált és 10 házasságkötés, ami ennek az előkészítő időszaknak a gyümölcse. Idén nyáron pedig már harmadik alkalommal került sor családi tábor megrendezésére 40-50 fő részvételével.

  A gyülekezet építés kérdései
  Az egyházalapítás után a soron következő és legfontosabb feladat egy élő-működő gyülekezet megalapítása, a közösséghez szorosan kötődő aktív emberek és a hozzájuk lazábban kapcsolódó érdeklődők bevonásával. Ez körültekintő és intenzív gyülekezet-szervező és építő munkát kíván, hogy beindítsuk és fenntartsuk a gyülekezet-szerű működést. Ehhez szükség van

 • rendszeres szertartásokra (emberszentelõ szertartás, keresztelés, esketés, temetés, stb.)
 • folyamatos háttérmunkára (lelkigondozás, felkészítõ beszélgetések, hitoktatás, konfirmáns felkészítés és konfirmáció, családlátogatás stb.).
 • Mindez nem képzelhető el a gyülekezet területén élő és működő pap közreműködése nélkül, és ebben nagyon számítunk Silye Imrére, aki reményeink szerint hamarosan itthon folytatja tevékenységét. Ehhez azonban meg kell teremtenünk a folyamatos munka és Imre itthoni létének anyagi hátterét is.

  A gyülekezet építésének ugyanis fontos eleme annak tudatosítása, hogy a gyülekezet-szerű működésnek vannak tárgyi-anyagi feltételei, amik csak a gyülekezeti tagok adományaiból, anyagi áldozatvállalással teremthetők meg. És ezen a ponton dől el, hogy mennyire vesszük komolyan hitünket, a Keresztény Közösséghez való tartozásunkat, hogy tudunk-e anyagi áldozatot is hozni érte vagy megmaradunk a kényelmes külső szemlélő szerepében?

  Döntő szakaszhoz érkezett tehát a magyarországi Keresztény Közösség, az elkövetkező egy-másfél év alatt fog ugyanis eldőlni (személyesebben fogalmazva: fogjuk eldönteni tetteinkkel): Meg tudjuk-e teremteni a gyülekezet működésének feltételeit, vagy hosszú időre elveszítjük ennek lehetőségét?

  Gyülekezet-építői tapasztalatom alapján tudom, hogy az ilyen nagy kihívások növelik a gyülekezeti tagok elköteleződését, felnőnek a feladathoz, és a gyülekezet sikerrel veszi az akadályokat.
  Az eddig kifejtett erőfeszítésekre visszatekintve minden reményünk meg van rá, hogy ez a Keresztény Közösség esetében is így lesz, és ha szerény körülmények között is, de hamarosan egy élő és éltető gyülekezet tagjai lehetünk.

  Budapest, 2009. október 21.

  Balogh Ádám

  Gyülekezet alapítás
  A Keresztény Közösség magyarországi gyülekezetének hivatalos megalapítására 2011. december 12-én került sor Budapesten. Vicke von Behr, a Keresztény Közösség legfőbb vezetője ez alkalommal jelentette be Silye Imre és Gwendolyn Fischer kiküldését a magyarországi gyülekezet papi szolgálatának ellátására.