A tér formálásának goetheanisztikus megközelítése - műhelymunka Stefan Kagermeierrel

Rovat:

2020. február 22-23.

Szeretettel várunk asztalos, képzőművész, építész, belső építész, kézműves tanár, művésztanár és más érdeklődőket a Goetheanisztikus formák tanulmányozása programunkra Budapesten, a Keresztény Közösség Nádor utcai kápolnájában.
Előadó vendégünk Stefan Kagermeier, asztalos és művész, a gráci Keresztény Közösség tagja. Segítségével ismerkedünk a goetheanisztikus szemlélettel és formavilággal. Ehhez a Keresztény Közösség oltár és gyertyatartó tervezési folyamata nyújt konkrét gyakorlási lehetőséget. Először a tér megfigyelésével és a formák funkcióival foglalkozunk, azután gyakorlatként rajz és agyagforma vázlatokat lehet készíteni a kápolna új oltárához és gyertyatartóihoz.

Keressük azokat a kézműveseket, művészeket, építészeket, akik goetheanisztikus szemlélettel segítségünkre lehetnek. Most az oltár illetve gyertyatartók kivitelezésével foglalkozunk, később leendő kápolnánk tereit és környezetét szeretnénk közösen kialakítani.

Kérjük, vigyétek hírét e programnak, -ha nem okoz nehézséget- tegyétek ki a plakátot, továbbítsátok a meghívót az érdeklődőknek!

A részletes program:
2020. február 22., szombat
14.30-tól érkezés (1051 Budapest, Nádor u. 34. I/1. 5-ös kapucsengő)
15.00-16.10 Köszöntés (Radics Helga és Silye Imre)
Gesztusok, mozdulatok és formák (Bozókiné Anna és Silye Imre előadása)
Mi történik az emberszentelő szertartáson az oltárnál?
Milyen szerepet tölt be az oltár az oltárképpel, a háttér, az oltár előtti terítő,
a gyertyatartók és a gyertyák?
16.30-18.00 Bevezetés a goetheanisztikus formák világába
és gyakorlati tevékenység Stefan Kagermeier vezetésével
18.00-19.00 Vacsora
19.00-20.20 A gyakorlati munka folytatása, beszélgetés Stefan Kagermeierrel
20.30-20.45 Kultikus zárás (szabadon választható)

Február 23., vasárnap
9.30 körül várjuk azokat, akik részt vesznek a szertartáson is
10.00-11.00 Emberszentelő szertartás (szabadon választható)
11.00-11.15 között is lehet érkezni (10-11-ig ki lesz kapcsolva a kapucsengő)
11.20-13.00 Kiállítás a szombaton készített formákból, tárgyakból.
Összegző beszélgetés a tér goetheanisztikus formálásáról Stefan Kagermeierrel.

Aki szombaton nem tud részt venni, vasárnap is csatlakozhat.

A kultikus záráson és az emberszentelő szertartáson való részvétel szabadon választható, nem elvárás a szervezőktől.
Az előadó vendégünk költségeinek fedezéséhez köszönettel fogadunk hozzájárulásokat az egyéni lehetőségekhez mérten.

A részvételhez regisztrációt kérünk február 17-éig az itt nyíló űrlapon:
A tér formálásának goetheanisztikus megközelítése

További információk: Radics Helga, tel.: 06 70 338 70 79, info@akeresztenykozosseg.org

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Üdvözlettel: Bozókiné Anna, Silye Imre és Radics Helga