Rendelkezés az adó EGYHÁZI (technikai számos) 1%-áról a Keresztény Közösség javára

Rovat:

Kedves Barátaink!

Az egyesületi vagy alapítványi formában működő civil szervezeteknek és az egyházaknak évről évre nagy támogatást jelentenek az adó 1+1% felajánlások. Az egyesületeknek felajánlható 1%-okból 2019-ben 323 313 forintot kapott a közösségünk. Hálásak vagyunk a támogatásotokért, és számítunk rá, hogy idén is gondoltok ránk!

Törvényváltozásnak köszönhetően közösségünk újra jogosult arra, hogy a befizetett adók egyházi 1%-át fogadja az erről rendelkezők segítségével. Ez egyben azt is jelenti, hogy kizárólag az egyházak között szerepelünk, a civil szervezeteknek adható 1%-ra ezentúl nem tarthatunk igényt. Mivel kevesebben kötődnek egyházakhoz, mint egyesületekhez, alapítványokhoz, ez a változás a tavalyi összeg többszörösét jelentheti. Reméljük, hogy ezáltal is jelentősen növekszik a költségvetésünk hazai fedezetének aránya, és a munkánk kevésbé szorul külföldi támogatásra. Kérjük, hogy támogassátok a Keresztény Közösség sokrétű tevékenységét a jövedelemadótok egyházaknak továbbítható 1%-ával. A saját felajánlásotokon túl azzal is sokat tudtok segíteni, ha megszólítjátok azokat, akik nem szoktak rendelkezni erről, és a figyelmükbe ajánljátok a közösségünket azokkal a minőségekkel jellemezve, ahogy megismertétek.

Egy kis segítség a rendelkezéshez:
Közösségünk regisztrált neve: Keresztény Közösség Egyház, Mozgalom a vallási megújulásért
Közösségünk regisztrált technikai száma: 1926

Ne felejtsétek, hogy a civilek között már nem szerepelünk, az adószámra irányítható civil 1%-ot adjátok másik szervezetnek!

Az SZJA bevallás, és az SZJA 1%-áról való rendelkezés határideje 2020.05.20.
Fontos, hogy a nyilatkozatnak május 20-ig be kell érkeznie (az adóbevallással együtt vagy attól elkülönülten) mert ez a határidő jogvesztő! A rendelkezés csak akkor érvényes, ha a rendelkezőnek nincs adóhátraléka, tehát fontos, hogy fizetendő adótokat is rendezzétek május 20-a előtt!

Aki online szeretné beküldeni az egyházi 1%-ról való rendelkezést, megteheti
- a NAV honlapján, az e-SZJA webes felületen
- az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 19EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Aki papíron szeretné beadni, az postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:
- a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
- az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
- a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
- ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Ha kérdésetek van, hívjátok Farkas Gábor könyvelőt a 30-438 5929 telefonszámon.

Köszönöm a közösségünk nevében,
Bándy Barbara
A gazdasági kör tagja