Pál levele az Efézusbeliekhez 6: 10-19.

Mihály-időszak
2009. október 2. hete